Koronawirus z Wuhan - co warto wiedzieć - Testosterone Wiedza

Kategorie

Najczęściej czytane

Koronawirus z Wuhan – co warto wiedzieć

DANE PODANE W ARTYKULE SĄ ZGODNE Z DNIEM 10.03.2020 r.

 

Koronawirusy są dużą rodziną wirusów, które mogą powodować choroby u zwierząt oraz ludzi. Wiemy, że duża część z nich u człowieka może wywoływać różnego typu infekcje dróg oddechowych, począwszy od zwykłego przeziębienia, aż do znacznie poważniejszych zaburzeń, takich jak zespół oddechowy Bliskiego Wschodu (MERS) oraz zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARS). COVID-19 jest chorobą zakaźną generowaną przez ostatnio odkrytego koronawirusa, który był nieznany ludzkości przed grudniem 2019 – czyli przed wybuchem epidemii w Wuhan.

 

OBJAWY

Bardzo ważne jest, aby wiedzieć jakie objawy mogą wskazywać na zakażenia koronawirusem, ponieważ wczesna diagnoza oraz wdrożone odpowiednio szybko procedury mogą znacząco wpływać na postęp epidemii. W przypadku zaobserwowania u siebie niżej wymienionych symptomów należy od razu to zgłosić.

Do najczęstszych objawów zaliczamy:

– gorączkę,

– zmęczenie,

– suchy kaszel.

 

U części pacjentów występują:

– ból oraz przekrwienie błony śluzowej nosa,

– ból gardła,

– biegunka.

Zwykle choroba zaczyna się spokojnie, a wymienione wyżej symptomy rozwijają się stopniowo. Niektórzy zarażeni są tzw. nosicielami bezobjawowymi, czyli są chorzy, ale nie wykazują żadnych  objawów, a przy tym mogą stanowić źródło zakażenia dla  innych będąc nieświadomymi choroby.

Prawidłowy poziom witaminy D3 = lepsza odporność

Jakie są drogi zakażenia?

Oczywistym faktem jest to, iż ludzie mogą wzajemnie się zakażać. Jedną z głównych dróg transmisji jest droga kropelkowa – poprzez wydychane powietrze lub kaszel osoby z COVID-19. Kropelki uwalniane z ust lub nosa chorego osiadają na różnych przedmiotach, powierzchniach dotykanych przez innych ludzi, którzy czasami później bezmyślnie trącając się dłońmi w okolicach nosa oraz ust wprowadzają sobie wirusa do organizmu. W tym przypadku bardzo istotną kwestią jest dokładne i częste mycie rąk, szczególnie w zatłoczonych miejscach i po przebywaniu w nich. Można również zarazić się wdychając bezpośrednio zainfekowane kropelki, które uwalniane są z ust i nosa osoby zakażonej podczas zwykłego oddychania, czy kaszlu. W tej kwestii natomiast znaczenia ma bezpieczna odległość – należy przebywać w odległości większej niż 1 metr. Obecnie ciągle trwają badania na temat jeszcze innych  sposobów rozprzestrzeniania się wirusa, o których na bieżąco będzie informować WHO.

 

Inkubacja

Czasem inkubacji nazywamy czas od momentu zakażenia do chwili wystąpienia pierwszych objawów. Większość badaczy podaje, że wynosi on od 1-14 dni i najczęściej jest to 5 dni, jednakże wiedza ta jest jeszcze ciągle aktualizowana na podstawie coraz to nowszych danych.

 

Zagrożenie

Choroba COVID-19, która wywoływana jest przez koronawirusa zazwyczaj ma przebieg łagodny, w szczególności u dzieci oraz młodych dorosłych. Istnieje możliwość rozwoju postaci ciężkiej, która wymaga intensywnej hospitalizacji. Osoby starsze ze współistniejącymi schorzeniami przewlekłymi, np. cukrzycą, chorobami układu krążenia są najbardziej narażone na zachorowanie, dlatego powinny one szczególnie na siebie uważać. Odnosząc się do danych podawanych przez WHO ostry stan choroby występuje u 18% zakażonych, natomiast śmiertelność poza Wuhanem wynosi około 0,3%, dla przykładu na zwykłą grypę w zależności od pory roku umiera od 0,1% do 0,5% osób. Aktualnie liczba wszystkich zgonów na świecie wynosi 4026, a liczba wyzdrowień 64 032. Możemy znacznie zmniejszyć ryzyko zachorowania stosując się do wyżej wymienionych działań oraz postępować zgodnie z radami lokalnych władz ds. zdrowia oraz przestrzegać wszelkich ograniczeń w zakresie podróżowania.

 

Leczenie

Na chwilę obecną nie istnieje lek przeciwwirusowy, który stanowiłby antidotum na COVID-19, w przypadku zakażenia stosuje się terapię mająca na celu złagodzenie objawów, czyli tzw. leczenie objawowe.

 

Epidemiologia

Zaleca się wstrzymać od podróży do krajów takich jak: Chiny, Korea Południowa, Włochy (zwłaszcza w obszary: Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont , Emilia Romania), Japonia, Wietnam, Singapur, Tajwan, Tajlandia oraz Iran.

Silny antyoksydant w celu wsparcia odporności

Co zrobić, aby uchronić się przed zakażeniem?

Z pewnością warto śledzić na bieżąco informacje dotyczące koronawirusa, które publikowane są w rzetelnych źródłach. Najważniejsze jest to, żeby zadbać o siebie i swoje zdrowie, powinniśmy pamiętać o zdrowym odżywianiu, aktywności fizycznej, ubieraniu się adekwatnie do pogody, odpoczywaniu oraz higienie snu, ponieważ wszystkie te aspekty wpływają na prawidłowe funkcjonowanie naszego układu odpornościowego. W celu chronienia się przed zakażeniem należy wykonywać czynności takie jak:

– regularnie i dokładnie myć ręce i wycierać je najlepiej za pomocą jednorazowych ręczników, warto jest mieć pod ręką różnego rodzaju żele antybakteryjne zawierające w składzie alkohol, który ma właściwości przeciwdrobnoustrojowe,

– zachować co najmniej 1 metr odległości od każdego kto kicha lub kaszle, w miarę możliwości ograniczyć przebywania w miejscach o dużej zbiorowości,

– unikać dotykania nosa, ust i oczu,

– utrzymywać higienę dróg oddechowych, tzn. podczas kichania i kaszlenie najlepiej zatykać nos/usta jednorazową chusteczką, którą natychmiast należy wyrzucić, w przypadku braku zakryć nos/usta zgięciem łokciowym,

– jeśli wystąpią objawy takie jak: gorączka, kaszel i trudności w oddychaniu należy bezwzględnie pozostać w domu i zaczerpnąć natychmiast pomocy medycznej,

– jednorazową maskę noś tylko i wyłącznie jeśli masz COVID-19 lub opiekujesz się kimś chorym, osoba niezakażona nie powinna nosić masek, ponieważ w ten sposób marnuje ją, a na świecie obecnie jest ogromny problem dotyczący brakujących maseczek,

Prozdrowotne omega-3 z najwyższym stężeniem EPA i DHA

Co zrobić w przypadku podejrzenia zachorowania?

Należy jak najszybciej udać się do najbliższego szpitala zakaźnego lub szpitalnego oddziału chorób zakaźnych oraz koniecznie poinformować telefonicznie stacje sanitarno-epidemiologiczną. W żadnym wypadku nie zgłaszać się do lekarza rodzinnego!!!!!!!!

 

Prawidłowa technika mycia rąk

Mówiąc o koronawirusie lub jakiejkolwiek innej epidemii dobrze jest wspomnieć o tak banalnej czynności jaką jest mycie rąk. Wykonujemy to codziennie, po kilka razy dziennie, jednak niestety większość wciąż robi to błędnie. Jak, zatem wygląda efektywne umycie rąk?

Wykonujemy następujące kroki:

  1. Pocieramy wewnętrzne części dłoni o siebie.
  2. Wewnętrzną częścią prawej dłoni pocieramy  o grzbietową część lewej dłoni, następnie zmieniamy kolejność, czyli wewnętrzną częścią lewej dłoni pocieramy o grzbietową część prawej dłoni.
  3. Pocieramy o siebie wewnętrzne części dłoni z jednocześnie przeplecionymi palcami  docierając do zagłębień między palcami.
  4. Pocieramy górne części palców prawej dłoni o wewnętrzną część lewej dłoni, a następnie odwrotnie.
  5. Kciuk prawy pocieramy obrotowo o wewnętrzną część zaciśniętej na nim lewej dłoni, później na odwrót.
  6. Obrotowe pocieranie wewnętrznej części lewej dłoni złączonymi palcami dłoni prawej, a następnie odwrotnie.

D3+K2Mk7 w jednym

Ciekawostki

Warto wiedzieć, że:

– paczki zamawiane z Chin nie stanowią zagrożenia, ponieważ wirus nie jest w stanie przeżyć na różnego rodzaju obiektach,

– antybiotyki nie działają na koronawirusa,

– zwierzęta domowe nie są przenosicielami wirusa,

– szczepionka przeciwko zapaleniu płuc nie pomaga zwalczyć choroby COVID-19,

– wirus atakuje różne grupy wiekowe, ale szczególnie narażeni są ludzie starsi,

– wstrzymanie się od podróżowania może w dużej mierze przyczynić się do uniknięcia zakażenia.

 

Podsumowanie

Na świecie istnieje wiele niebezpiecznych chorób, nie ma możliwości życia bez żadnego ryzyka zachorowania na jakąś z nich. Epidemie są rzeczą wpisaną w losy tej planety, szczególnie w tych czasach, gdzie migracje ludzi są permanentnym zjawiskiem. Najlepszym rozwiązaniem jest prewencja, czyli zapobieganie. Należy zachować spokój, bo strach i panika nie są dobre dla organizmu. Dbając o siebie poprzez właściwe odżywianie, spanie odpowiedniej ilości godzin, uprawianie aktywności fizycznej oraz odpoczywanie możemy znacząco poprawić funkcjonowanie układu odpornościowego. Dodatkowo stosowanie się do wszystkich wymienionych wyżej zasad mających na celu uchronić nas przed złapaniem wirusa w bardzo duży sposób redukuje ryzyko zachorowania, dlatego warto o tym pamiętać i wdrążyć to w swoją codzienność.

 

Bibliografia

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public?fbclid=IwAR34-RKzo-eUMJx4KAMEfT15aMX7gqEfurCXD0j_AOXMjzVtzCDhowPWVfI

https://www.mp.pl/pacjent/choroby-zakazne/aktualnosci/225759,koronawirus-z-wuhan-aktualna-mapa-zakazen?fbclid=IwAR33pdJqE-ioqoM4JTCQI-bz79NTxIaqxQmcL2BQH2EKkXa15lstKDfotxw

https://www.mp.pl/pacjent/choroby-zakazne/aktualnosci/225676,koronawirus-najnowsze-informacje?fbclid=IwAR3OiH2Pn_Q-OIXnDsgMI4cNv-Z-osSHb8dHhTgR2LDUnSjRWHS5Z_y-7ZA

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR0U8dA1_-U8giHSN4ZcISdML1tiYnQ1_TKYu4Xc0dg38zHtBuQQ0cHIQ_k#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

 

    Dodaj swój komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.*