Kurkuma - właściwości prozdrowotne kurkuminy - Testosterone Wiedza

Kategorie

Najczęściej czytane

Kurkuma – właściwości prozdrowotne kurkuminy

W dzisiejszym artykule dowiesz się czym jest, jak działa i m.in. jakie są korzyści z tytułu korzystania z kurkuminy, czyli najbardziej interesującego składnika kurkumy, czy też popularnej przyprawy kuchni indyjskiej, a mianowicie mowa o curry. Wykazuje ona silne działanie przeciwzapalne i jest zdolna m.in. do zwiększenia ilości antyoksydantów produkowanych przez nasz organizm.

Co to jest?

Kurkumina jest główną substancją aktywną, znajdującą się w Kurkumie i jest głównym związkiem „kurkuminoidowym” (80% wszystkich kurkuminoidów w kurkumie to kurkumina) obok substancji takich jak np. demetoksykurkuminy, bisdemetoksykurkuminy i cyklokurkuminy. W kurkumie występuje w ilościach ok. 22-40 mg/g, jeśli mowa o kłączach i ok. 2 mg/g w przypadku korzeni. Dodatkowo często na rynku możemy spotkać ekstrakty kurkuminy. Z tym, że z reguły jej zawartość plasuje się na poziomie 75-80%, a nie 100% jak oczekiwałby potencjalny nabywca.

Z czysto chemicznego punktu widzenia jest to cząsteczka diferuloilometanu, która składa się z dwóch reszt ferulowych połączonych z jedną cząsteczką metanu.

Kurkumina jest niezwykle słabo absorbowana po spożyciu doustnym (dawki rzędu nawet 4-8 g nie były w stanie podnieść istotnie podnieść stężenia kurkuminy w surowicy) [1]. Natomiast połączenie kurkuminy z piperydyną (z ekstraktu z czarnego pieprzu) znacząco podnosi biodostępność tytułowej bohaterki, bo aż 20-krotnie, w sytuacji gdy 2000 mg kurkuminy jest spożywane z 20 mg piperydyny [2].

Kurkumina z dodatkiem piperyny

Mechanizm działania

Tytułowa ambrozja może potencjalnie działać na nasz organizm na kilka różnych sposobów, a w zasadzie bardziej przez kilka różnych mechanizmów komórkowych.

Pierwszym z nich będzie bezpośrednie łączenie się klasy czynników transkrypcyjnych (AP-1), które są zaangażowane w różnicowanie się, proliferację i przeżycie komórek z receptorami w jądrze komórkowym, co skutkuje inicjacją procesów AP-1-zależnych. Efekt działania AP-1 zależy w głównej mierze od tego jakie białka go tworzą. Wykazano, że kurkumina może zakłócać działanie AP-1, uwalnianego przez promotory nowotworowe [3] i jest w stanie tym samym wzmocnić działanie enzymów zaangażowanych w procesy antyoksydacyjne. Wykazano również, że kurkumina działa hamująco na aktywność mTOR, obniżając bezpośrednio aktywność kompleksu mTORC1, co ważne – występuje to bez większego wpływu AMPK-TSC [4]. Jak doskonale wiemy, AMPK stymuluje aktywność TSC2, co przekłada się na hamowanie aktywności Rheb i tym samym dochodzi do hamowania działania mTORC1. Kolejna sprawa jest taka, że kurkumina działa hamująco na aktywność NF-kB i TNF-α, który wykazuje silne działanie prozapalne na komórki naszego organizmu. Jako ciekawostkę podam, że NF-kappa B odpowiada za modyfikację aktywności ponad 200 białek związanych z proliferacją komórek, przerzuty nowotworowe, stany zapalne i oporność nowotworów na chemioterapię [5]. Do tego dochodzi fakt, że po zmniejszeniu aktywności NF-kB zmniejsza się siła działania innych czynników prozapalnych jak np. IL-6, COX2, czy MMP9.

 

Zwiększona synteza DHA

DHA jest ważnym długołańcuchowym kwasem omega-3, który w głównej mierze buduje komórki naszego mózgu, jak i również jest zaangażowany w ich ochronę. Co więcej, wiele problemów na tle neurologicznym jest powiązane z niewystarczającą podażą DHA z diety jak np. Alzheimer, depresja, czy też stany lękowe.Nie zapominajmy również o tym, że DHA może być syntetyzowany z jego żywieniowych prekursorów np. kwasu alfa-linolenowego, który już cechuje się krótszą długością łańcucha węglowego. Jednak konwersja ta nie jest zbyt obiecująca, zwłaszcza jeżeli mowa o Europejczykach. Wynika to najpewniej z niskiej aktywności enzymu delta-6-desaturazy. Wracając do naszego głównego tematu, czyli wpływu kurkuminy właśnie na DHA. W jednym badaniu na modelu zwierzęcym zauważono, że kurkumina zabezpiecza DHA w mózgu i podwyższa aktywność enzymów zaangażowanych w syntezę DHA z jego prekursorów, co skutkuje podwyższonymi stężeniami DHA w mózgu, jak i wątrobie [6].

Źródło DHA i EPA (omega-3)

Stresy, lęki i inne depresje

Patrząc na kolejne badanie wykazano, że kurkumina podawana w ilościach 5, 10 i 20 mg/kg masy ciała przez 21 dni działała pozytywnie w kontekście łagodzenia stresu i działania na funkcje kognitywne. Dawko-zależnie przyczyniała się ona do zmniejszenia negatywnego wpływu stresu na pamięć przestrzenną (przy dużych dawkach 10 i 20mg) [7]. Kolejne opracowanie dostarcza nam informacji, w których osoby poddane wpływowi kurkuminy doświadczyły zmniejszonego uczucia niepokoju. Obecne dowody również wskazują na to, że u ludzi kurkumina wydaje się być nie bez znaczenia w kontekście redukcji symptomów depresji [8,10].

Silny adaptogen o wysokiej standaryzacji na Witanafloidy

Środek przeciwbólowy

Z historycznego punktu widzenia kurkuma była kiedyś używana jako środek na uśmierzenie bólu. Wykazano, że kurkumina w większych dawkach wydaje się być skuteczna w leczeniu pooperacyjnego bólu, jak i u osób, które cierpią rutynowo. Mówi się nawet, że wysokie dawki kurkuminy są w stanie wykazywać podobny efekt działania co popularne środki przeciwbólowe jak np. APAP, czy NSAID [9]. Bardziej bym traktował ten fakt w ramach ciekawostki, aniżeli jako panaceum na dolegliwości bólowe.

 

Zdrowie układu krążenia

Nasza kurkumina jest w stanie działać ochronnie w kontekście przerostu mięśnia sercowego, stanów zapalnych, jak i zmniejsza ryzyko tworzenia się zakrzepów przez hamowanie aktywności pewnych białek. Co więcej, jest ona w stanie znacząco obniżyć stężenie czynników aterogennych (sprzyjających rozwojowi miażdżycy) w osoczu, przy suplementacji kurkuminy w dawce 80 mg (przy założeniu, że zwiększamy jej biodostępność np. przez użycie piperyny) [11,12]. Również wykazano poprawę w przepływie krwi na skutek suplementacji 150 mg kurkuminy (również o zwiększonej biodostępności) [13]. Dodatkowo, przyjmowanie 80 mg kurkuminy przez 4 tygodnie u osób zdrowych poskutkowało znaczącym wzrostem stężenia tlenku azotu (NO) we krwi, bo aż o 40% [12].

Naturalny antyoksydant z zielonej herbaty – EGCG

Triacyloglicerole

Suplementacja 500mg kurkuminy dziennie doprowadziła do obniżenia się stężenia triglicerydów (TAG) o 47% na przestrzeni 7 dni. Paradoksalnie wyższe dawki (6000 mg) skutkowały mniejszym obniżeniem TAGniż dawki niższe, ale z czego to wynikało to nie wiemy do dziś dnia. Podobnie pozytywne efekty zaobserwowano u kolejnej grupy osób. Co więcej wcześniej wspomniane 500 mg spowodowało redukcję całkowitego cholesterolu o 17%, gdzie dawka rzędu 6 g obniżyła go o 5% [12, 14]. Praktycznym wnioskiem ze wspomnianych opracowań będzie stare jak świat przysłowie „więcej nie zawsze znaczy lepiej”. Także i w tym wypadku warto jest mieć na uwadze, że wyższe dawki kurkuminy nie będą dawały lepszych rezultatów. Tak samo ma się to w przypadku potencjału antyoksydacyjnego tejże substancji.

 

Wpływ na glukozę we krwi

Jednym z potencjalnych mechanizmów, przez które kurkumina przyczynia się do obniżenia poziomu glukozy we krwi jest stymulowanie aktywności kinazy zależnej od AMP w mięśniach szkieletowych, a to właśnie skutkuje zwiększonym wychwytem glukozy przez tkankę mięśniową [15]. Efekt ten się potęguje, kiedy współdziała ona z insuliną, co wydaje się być poniekąd logicznym. Do tego włączenie suplementacji kurkuminy w populacji osób o zwiększonym ryzyku wystąpienia cukrzycy T2 wykazywało działanie ochronne w kontekście funkcji komórek trzustki i przyczyniało się do zwiększenia wydzielania adiponektyny, a do tego skutkowało poprawą wrażliwości tkanek na insulinę [16].

Wsparcie gospodarki cukrowej – Berberyna

Wpływa to na masę mięśniową?

Kurkumina poprzez jej antyoksydacyjne właściwości może łagodzić negatywne skutki stresu oksydacyjnego w mięśniach szkieletowych, jak i również powodować mniejsze wydzielanie cytokin prozapalnych. Z tym, że warto mieć na uwadze, że rezultaty te były uzyskiwane na modelu zwierzęcym, aniżeli organizmie ludzkim [17]. Można śmiało powiedzieć, że mięśnie szkieletowe są jednym z głównych regulatorów glukozy we krwi, ponieważ odpowiadają one za 75% wychwytu glukozy po posiłku. Niektóre kwasy tłuszczowe, jak np. kwas palmitynowy może aktywować IRS-1, który oddziaływuje negatywnie na receptor insulinowy. Tym samym przyczynia się do zmniejszenia wrażliwości mięśni na insulinozależny wychwyt glukozy. Tutaj właśnie kurkumina wydaje się być pomocna, gdzie w dawkach 50-250 mg/kg masy ciała wykazywała poprawę wrażliwości insulinowej, poprzez wcześniej wspomnianą rolę AMPK [18].

 

Z czym łączyć?

– innymi kukurminoidami,

piperyną, przez zwiększenie jej biodostępności,

izoflawonami sojowymi, które są obecne w produktach sojowych,

olejem rybim, w szczególności DHA (jak i ALA).

 

Skutki uboczne

Tylko dawki powyżej 4 g były związane z lekkimi skutkami ubocznymi tj. wzdęciami i żółknięciem stolca. Jednak ustały one po zaprzestaniu używania suplementu. Do tego przez stosowanie kurkuminy w większych ilościach może dojść do odczuwania lekkich bólów głowy, wysypki, biegunki, jak i refluksa. Przypominam, że skutki te były dopiero widoczne przy większych dawkach kurkuminy, więc stosowanie jej w rozważnych, umiarkowanych ilościach nie będzie niosło ze sobą negatywnych skutków.

 

Jak używać?

Przede wszystkim warto jest łączyć ją z piperyną. Wtedy poleca się suplementację 500 mg kurkuminy z 20 mg piperyny (3 razy dziennie, czyli finalnie 1500 mg i 60 mg piperyny). Można ją również suplementować w innych formach z lipidami jak np. Meriva, czy BCM-95. W przypadku BCM-95 poleca się 500 mg 2x dziennie. Natomiast w sytuacji, kiedy sięgamy po Merivę, od 200-500 mg 2x dziennie (400-1000 mg/dzień).

 

Referencje:
[1] Lao CD, et al. Dose escalation of a curcuminoid formulation. BMC Complement Altern Med. (2006)
[2] Shoba G, et al. Influence of piperine on the pharmacokinetics of curcumin in animals and human volunteers. Planta Med. (1998)
[3] Bierhaus A, et al. The dietary pigment curcumin reduces endothelial tissue factor gene expression by inhibiting binding of AP-1 to the DNA and activation of NF-kappa B
[4] Beevers CS, et al. Curcumin disrupts the Mammalian target of rapamycin-raptor complex.
[5] Pahl HL. Activators and target genes of Rel/NF-kappaB transcription factors.
[6] Curcumin boosts DHA in the brain: Implications for the prevention of anxiety disorders. Biochim Biophys Acta. (2015)
[7] Curcumin reverses impaired cognition and neuronal plasticity induced by chronic stress. Neuropharmacology. (2009)
[8] An investigation of the effects of curcumin on anxiety and depression in obese individuals: A randomized controlled trial. Chin J Integr Med. (2015)
[9] Comparative evaluation of the pain-relieving properties of a lecithinized formulation of curcumin (Meriva(®)), nimesulide, and acetaminophen. J Pain Res. (2013)
[10] Efficacy of curcumin, and a saffron/curcumin combination for the treatment of major depression: A randomised, double-blind, placebo-controlled study. J Affect Disord. (2017)
[11] The dietary compound curcumin inhibits p300 histone acetyltransferase activity and prevents heart failure in rats. J Clin Invest. (2008)
[12] DiSilvestro RA, et al. Diverse effects of a low dose supplement of lipidated curcumin in healthy middle aged people. Nutr J. (2012)
[13] Akazawa N, et al. Curcumin ingestion and exercise training improve vascular endothelial function in postmenopausal women. Nutr Res. (2012)
[14] Pungcharoenkul K, Thongnopnua P. Effect of different curcuminoid supplement dosages on total in vivo antioxidant capacity and cholesterol levels of healthy human subjects. Phytother Res. (2011)
[15] Curcumin stimulates glucose uptake through AMPK-p38 MAPK pathways in L6 myotube cells. J Cell Physiol. (2010)
[16] Chuengsamarn S, et al. Curcumin extract for prevention of type 2 diabetes. Diabetes Care. (2012)
[17] Bank J, Song DH. Curcumin Protects Against Ischemia/Reperfusion Injury in Rat Skeletal Muscle. J Surg Res. (2011)
[18] Na LX, et al. Curcumin improves insulin resistance in skeletal muscle of rats.

Jestem pasjonatem dietetyki i treningu(różnych form), który promuje elastyczne, zdrowe i rozsądne podejście do żywienia i aktywności fizycznej. Tematyką odżywiania i treningu interesuję się od kilku lat. Zaczęło się od piłki nożnej, gdzie po kilkunastu latach grania przerodziło się w trening siłowy. Aktualnie moim głównym celem jest edukacja i przekazywanie wiedzy z zakresu dietetyki (głównie sportowej) i promocja szeroko rozumianego zdrowego stylu życia.

    Dodaj swój komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.*