Galantamina jako wsparcie układu nerwowego - Testosterone Wiedza

Kategorie

Najczęściej czytane

Galantamina jako wsparcie układu nerwowego

Galantamina, co warto wiedzieć?

Substancje nootropowe, czyli uwydatniające funkcjonowanie człowieka poprzez wpływ na funkcje kognitywne są gorącym tematem od wielu lat. Przeprowadzono wiele badań mających na celu określenie, które preparaty w jakich sytuacjach sprawdzą się najlepiej. Tematem przewodnim tego artykułu jest galantamina, substancja wykazująca pobudzający oraz neuroprotekcyjny wpływ na układ nerwowy.

 

Czym jest galantamina?

Galantamina jest cholimimetycznym alkaloidem fenantrydowym powszechnie występującym w roślinach Galanthus (śnieżynka) i Leucojum (śnieżyca). Wykazuje ona działanie protekcyjne wobec kluczowego składnika odpowiadającego za prawidłowe przesyłanie informacji w układzie nerwowym. Mowa tu o acetylocholinie. Poprzez wpływ na ten przekaźnik, pośredniczy ona w wielu procesach, za które odpowiada układ nerwowy.

Większość dostępnych danych określa Galantaminę, jako substancję wyjątkowo pomocną w walce z chorobą Alzheimera, przez większość przytoczonych badań będzie dotyczyła  tej właśnie jednostki chorobowej.

Skuteczna dawka Galantaminy od AH

Jak działa galantamina?

Galantamina jest inhibitorem enzymu odpowiedzialnego za rozkład acetylocholiny, a więc acetylocholinoesterazy. Jest ona także modulatorem receptora nikotynowego. Działa więc ona, jak szereg leków dedykowanych chorym na Alzheimera.

Sama choroba Alzheimera i jej patogeneza nie została do końca poznana, na tę chwilę przypuszcza się duży udział wspomnianego wyżej enzymu acetylocholinoesterazy, powstawanie nadmiernej ilości płytek amyloidowych, obecność stanu zapalanego w tkance mózgowej ze względu na obniżenie profilu antyoksydacyjnego, a także nieprawidłowe nawyki żywieniowe i styl życia. Wśród czynników wpływających na styl życia, często obecnie mówi się o niedoborze snu, jako podstawowym czynniku kształtującym nie tylko złe nawyki żywieniowe, ale upośledzającym także w dłuższej perspektywie funkcjonowanie układu odpornościowego, co w perspektywie czasu przekłada się na rozstrojenie organizmu.

Zanim przejdziemy do dokładnego omówienia mechanizmu galantaminy, należy przyjrzeć się delikatnie znanym informacjom na temat choroby Alzheimera.

 

Lion’s Mane, również jako inhibitor acetylocholinoesterazy!

Choroba Alzheimera

Alzheimer jest chorobą określaną tzw. Amyloidozą, gdzie dochodzi do nadmiernej produkcji płytek amyloidowych. Za rozkład prekursora amyliodu APP-Amyloid Precuror Protein odpowiada enzym alfa-sekretaza. Enzym ten rozpuszcza APP na rozpuszczalne, usuwalne fragmenty, w momencie zaistnienia stanu zapalnego z udziałem gamma-sekretaz, oraz beta-sekretaz następuje niepełny rozkład APP z wytworzeniem B-amyloidu odkładającego się z początku wewnątrzkomórkowo, a potem zewnątrzkomórkowo w postaci blaszek starczych. Obecność płytek amyloidowych, powoduje hiperfosforylację, czyli nadaktywność białka tau, które w nadmiarze powoduje obumieranie neuronów. Obecność płytek amyloidowych oraz fosforylowanego białka tau, przy obecności charakterystycznych objawów jest podstawą rozpoznania tej choroby[1].

 

Skuteczność Galantaminy wobec choroby Alzheimera

Pierwsze badanie randoizowane z grupą placebo dotyczy próby na średnio zaawansowansowanym stadium choroby Alzheimera. Liczną grupę ucestników podzielono na 2 grupy, placebo oraz badawczą, całkowita liczba uczestników wynosiła ponad 2000 osób. Grupa badawcza – 1024 osoby, grupa placebo 1021. Badanie to zakładało okreslenie, jak galantamina wpływa na zahamowanie postępów choroby. Wyniki tego ciekawego, bardzo rozległego badania-do którego zachęcam ciekawskich-pokazują, że długoterminowe stosowanie galantaminy korzystnie wpłynęło na zahamowanie zmian degeneracyjnych w obrębie tkanki mózgowej, a także zmniejszyło śmiertelność z tytułu tej choroby[2]!

Kolejne dane obrazują wpływ Galantaminy na układ cholinergiczny poprzez zmniejszanie aktywności szczególnych związków zaagażowanych w postęp choroby Alzheimera. Mowa tutaj o allosterycznych modulatorach receptorów nikotynowych acetylocholiny-nAChR. Warto podkreślić fakt, że galantamina jest skuteczna wobec łagodnych oraz średnio zaawansowanych form choroby Alzheimera. Jej skuteczność w dawkach mieszczących się w granicach 16-24 mg/ dzień, przy suplementacji trwającej rok, przyczynia się do znacznej poprawy komfortu i prowadzenia codziennych aktywności przez pacjentów podjętych taką terapią. Co więcej galantamina przyczynia się do poprawy funkcji kognitywnych, takich jak poprawa pamięci, koordynacja, kojarzenie faktów itp. W przytoczonych badaniach zanotowano także znacznie niej interwecji, czy też wsparcia ze strony opiekuna osoby z chorobą Alzheimera, co potwierdza skuteczność galantaminy w osiąganiu częściowej autonomii pacjentów z chorobą Alzheimera[3].

Sama galantamina jest metabolizowana przez enzymy wątrobowego cytochromu P450, a konkretniej przez grupy CYP2D6, CYP3A4. W ramach ciekawostki warto dodać fakt, że sok z grejpfruta może obniżać aktywność tych enzymów, przez co galantamina może częściej wchodzić w interakcje z przepisanymi lekami[3].

Tolerancja galantaminy jest również wysoka. Jej niepożądane efekty to głównie rewolucje żoładkowo-jelitowe, jednakże incydenty takie mają miejsce przy zbyt dużej dobranej dawce. Należy ją wtedy obniżyć do poziomu tolerancji[3].

Idąc tematem funkcji poznawczych warto przedstawić wyniki kolejnego badania, w którym wzięło udział 194 uczestników z USA z łagodną/umiarkowaną postacią choroby Alzheimera. Losowo przydzielono ich do grupy kontrolnej oraz placebo. Grupa kontrolna otrzymywała galantaminę w dziennej ilości co najmniej 24mg/dobę. Badanie prowadzono przez 36 miesięcy. Wyniki pokazały poprawę fuknkcji poznawczych u pacjentów leczonych nieprzerwanie przez 36 miesięcy, w porównaniu do osób które otrzymywały placebo. Badacze doszli do wniosku że galantamina znacznie opóźnie przebieh kliniczny choroby Alzheimera. Efekt ten zawdzięcza się najprawdopodbniej podwójnej włąsciwości galantaminy do zwiększania aktywności acetylocholiny poprzez hamowanie acetylocholiesterazy, a także zmniejszanie aktywności wspomnianych wcześniej allosterycznych receptorów nikotynowych acetylocholiny[4].

Odbiegając nieco od choroby Alzheimera, lecz pozstając przy temacie funkcji poznawczych, przeprowadzono krótkie trwające 10 dni badanie na uczestnikach stosujących kokainę. Zanim przydzielono ich do badania, nastąpiła odpowiednio przperowadzona selekcja na podstawie licznych badań. Grupę uczstników stanowiły kobiety oraz mężczyźni w sumie 34 osoby. Dawka galantaminy podawana uczestnikom  w grupie kontrolnej(17 osób) wynosiła 8 mg/dobę, czyli minamalną jaka zalecana jest przy chorobie Alzheimera. Po 10 dniach stosowania galantaminy badacze zaobserwowali szybszy czas reakcji, liczbę porpawnych odpowiedzi u osób z grupy kontrolnej. W kwestii potencjalnych korzyści płynących ze stosowania galantaminy u osób stosujących używki typu kokaina itp. należy poczekać na więcej prób klinicznych[5].

 

Ze względu na wpływ galantimny na układ cholinergiczny warto przytoczyć badanie w temacie jakości snu

Sen jest stanem, w którym organizm ludzki regenruje się, hibernuje przez kilka godzin. Jak się okazuje jego zaburzenia są dosyć powszechne u osób cierpiących na zaburzenia funkcji kognitywnych, a więc mowa tutaj m. in. O chorobie Alzheimera i np. Demencji[6].

 

GABA

Zrelaksuj mięśnie dzięki GABA!

Oprócz tego, że samo leczenie galantaminą faktycznie poprawia jakość snu u osób chorych na Alzheimera to pomaga im taksę przedłużyć fazę REM, czyli fazę, w której następują szybkie ruchy gałką oczną-to faza w której występują marzenia senne, galantamina poprawia także efektywność wchodzenia w tak zwany sen świadomy. W dużym skrócie metoda ta polega (MILD-Mnemonic Induced Lucid Dream) na szeregu afirmacji oraz wizualizacji wykonanych tuż przed zaśnięciem, w celu wywołania świadomego snu.

Uczestnicy tego niezwykle ciekawego badania(podwójne zaślepionego, krzyżowego z grupą kontrolną i placebo) liczącego sobie 141 osób, otrzymywali w grupie kontrolnej galantaminę w losowej kolejności 0,4 i 8 mg przez 3 kolejne noce. Po zgaszeniu świateł w pokojach, budzili się po 4,5 h, aby przypomnieć sobie sen, wziąć kapsułki z galantaminą, odczekać okres 30 minut, po czym ponownie wrócić do łóżek praktykując metodę MILD. Odstek uczestników zgłaszających świadomy sen był znacznie wyższy wśród osób zażywających dawkę galantaminy w ilości 4 mg i 8 mg w porównaniu do grupy placebo. Oprócz tego galantamina poprawiała pamięć związaną ze szczegółami dotyczącymi snów, poprawia ich zmysłowość i złożoność[7].

Metoda wchodzenia w świadomy sen niewątpliwie stanowi niezwykle ciekawy czynnik wspomagający regenerację, ze względu na fakt, że im głębszy sen, tym lepsza jest regeneracja i jego jakość co przekłada się nie tylko na wsparcie funkcji kognitywnych, ale również na funkcjonowanie układu współczulnego i układu odpornościowego, co w dzisiejszych czasach „stresu i pogoni” stanowi niemałe wyzwanie.

 

Podsumowanie

Galantamina jako suplement przynoszący podwójną korzyść w postaci hamowania aktywności enzymu acetylocholinoesterazy oraz zmniejszaniu aktywności allosteryzcznych receptorów nikotynowych acetylocholiny stanowi praktycznie niezbędne wsparcie dla osób cierpiących na łagodną lub umiarkowaną postać choroby Alzheimera, jej dawka terapeutyczna w tych stanach powinna wynosić około 24-32 mg/dobę w celu opóźnienia przebiegu choroby, także podniesieniu możliwości kognitywnych. Jeżeli chodzi o samo wspomożenie funkcji kognitywnych galantamina sprawdzi się w mniejszych dawkach rzędu 4-8mg/dobę. Ponadto warto zwrócić uwagę na prawdiłowe funkcjonowanie wątroby, gdyż związek ten metabolizowany jest przez ważne enzymy cytochromu P450(CYP2D6 oraz CYP3A4). Galantamina może okazać się także pomocnym związkiem u osób stosujących kokainę i inne tego typu używki, ponadto ze względu na wpływ na układ cholinerginczny, galantamina stanowi ciekawe wsparcie dla jakości snu, a dla fanów śnienia świadomego może okazać się ciekawym środkiem uwydatniającym wchodzenie w głęboką fazę REM.

 

Źródła:

1.http://www.pnmedycznych.pl/wp-content/uploads/2015/07/pnm_2015_468-476.pdf

2.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11129124

3.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6741688/

4.https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/785390

5.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3350372/

6.https://www.researchgate.net/publication/273702762_Galantamine_improves_sleep_quality_in_patients_with_dementia

7.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6082533/

 

 

Dyplomowany dietetyk oraz trener przygotowania motorycznego. Na co dzień pomagam osobom z zaburzeniami hormonalnymi z naciskiem na funkcjonowanie tarczycy. Zajmuję się także żywieniem w kontuzjach. Zadbaj o swoje zdrowie i poznaj mnie dzięki specjalistycznym artykułom i pozostałych mediach, w których się udzielam :)

    Dodaj swój komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.*