Pregnenolon - działanie, dawkowanie - Testosterone Wiedza

Kategorie

Najczęściej czytane

Pregnenolon – działanie, dawkowanie

Pregnenolon – Kompendium wiedzy

Układ hormonalny pełni w organizmie ważne funkcje regulacyjne, niedobór nawet jednego z hormonów może wpływać na nasze samopoczucie. Jednak sam pregnenolon jako prekursor do większości ważnych hormonów, niezwykle intensywnie oddziałuje na zdrowie całego układu hormonalnego. Za co więc on odpowiada, z czego powstaje ? Dzisiejszy artykuł poświęcony będzie podstawowym procesom, w jakich uczestniczy pregnenolon.

 

Zanim przejdziemy do właściwości pregnenolonu związanych z funkcjonowaniem stricte układu hormonalnego warto wspomnieć o jego równie ważnej właściwości. Jest on bowiem neurosteroidem, a więc odpowiada za wiele funkcji dotyczących układu nerwowego i tkanki mózgowej. Dodatkowo może on posłużyć jako marker zaburzeń związanych z funkcjonowaniem ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

 

Trochę o neurosteroidach

Neurosteroidy to hormony steroidowe systentyzowane z cholesterolu zarówno w ośrodkowym jak i obwodowym układzie nerwowym, komórkach glejowych i neuronach. Ich wspólnym niezbędnym składnikiem do syntezy jest cholesterol. Do neurosteroidów oprócz pregnenolonu zalicza się także progesteron, allopregnenolon, dihydroepiandrosteron. Same neurosteroidy to silne endogenne neuromodulatory odgrywające różne funckje w ukłądzie nerwowym. Stwierdzono ich wpływ na funkcje poznawcze, lęk, karmienie, depresję, emocje, motywacje, urazowe szkodzenie mózgu, czy zdolności motoryczne. Oprócz tego wykazano wpływ neurosteroidów na receptory nuroprzekźników takich jak GABA(kwas gamma-amino masłowy) , NMDA (N-metylo D-aspraginian), receptory nikotynowe, receptory dopaminy D1, sigma 1 oraz adrenoreceptor alfa-1[1].

Pregnenolon to główny prekursor większości hormonów steroidowych – estradiolu, testosteronu, mineralokortykoidow, glikokortykoidow i progesteronu. Pregnenolon jako neurosteroid nie wykazuje czynności hormonalnej, jednakże działa na receptory GABA, wpływając m.in. na procesy pamięciowe, rozwój depresji, czy tez zapadalność na stany lekowe.

Pregnenolon powstaje z cholesterolu z udzialem enzymu- 20,22-desmolazy. Prowodyrami całego procesu są inne hormony tropowe wytwarzane przez przysadkę, mowa tutaj o ACTH, LH oraz FSH[1].

Wychodzi na to, że prawidłowy stan gospodarki hormonalnej organizmu zależy od poziomu tego własnie hormonu-pregnenolonu. Także wydaje się, że suplementacja tym składnikiem ma wpływ na podniesienie każdego hormonu, mocniej wpływającego na zdrowie.

Jako element wspomagający może się on przydać w wielu zaburzeniach.

Pregnenolon od Apollo’s Hegemony

Zacznijmy od chorób związanych z zaburzeniami układu nerwowego

Niewatpliwym faktem jest to, ze jednymi z najpowszechniejszych i jednocześnie najpowazniejszych zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego sa choroby neurodegeneracyjne- choroba Alzheimera oraz choroba Parkinsona.

Aktualne dane pokazują korelację między niskim stężeniem pregnenolonu i zwiększoną fosforylacją białka tau, a także ponadprzeciętnego powstawania płytek beta-amyloidowych. W tym temacie pregnenolon wydaje się być jakościowym markerem świadczącym o toczącym się procesie zapalnym        w obrębie tkanki mózgowej. Większość badań przeprowadza się z użyciem siarczanu pregnenolonu. Podaż tego związku jak się okazuje zwiększa markery neurogenezy, co przekłada się na poprawę funkcji poznawczych u chorych na Alzheimera w małym lub umiarkwoanym stopniu[2].

Jeśli chodzi o chorobę Parkinsona, należy wziąć pod uwagę kluczowy element ataku podczas choroby. Jest nim prążkowie zlokalizowane w istocie czarnej mózgu. W prążkowiu natomiast licznie znajdują się receptory dopaminy, poprzez które neuroprzekaźnik – dopamina odpowiada za sterowanie układem ruchu oraz nastrojem[3].

Jednym ze skutków wywołanych przez chorobę Parkinsona jest niedobór dopaminy. Badania pokazują że podaż siarczanu pregnenolonu przyczynia się do wzrostu poziomu dopaminy poprzez wpływ na receptory NMDA(N-metylo D-asparaginianu)[3].

Idąc tematem dysfunkcji układu nerwowego warto wspomnieć o schizofrenii, czyli chorobie psychicznej polegającej na braku umiejętności dostosowania się do danej sytuacji, zaburzeniach uczuć, czy zachowania.

Badanie, które chciałbym przytoczyć dotyczy grupy 60 pacjentów, zakwalifikowanych do badania na podstawie kryteriów DSM-IV dla schizofrenii oraz z niepoprawną odpowiedzią na leki przeciwpsychotyczne. Osoby te podzielone zostały na 2 grupy, przyjmujące pregnenolon w dawce 50mg/dobę oraz placebo dodawane do leków przeciwpsychotycznych. Miernikiem była skala objawów pozytywnych oraz negatywnych. Po okresie 8 tygodni zaobserwowano znaczące obniżenie objawów w grupie przyjmującej pregnenolon bez problemów z jego tolerancją. Badacze wyjaśniają powyższy efekt faktem, że osoby cierpiące na zaburzenia o podłożu psychicznym wykazują niski poziom pregnenolonu. Co więcej wpływ pregnenolonu na receptory GABA(A), a także N-metylo-D-asparaginian oraz układy dopaminowe przyczynia się do regulacji wzrostu neuronów, czynników neutroficznych pochodzenia mózgowego, zwiększenia mielinizacji isynaptogenezy, a także stanowi czynnik neuroprotekcyjny[4].

Osoby przebadane pośmiertnie, które zmagały się ze schizofrenią wykazywały niskie poziomy pregnenolonu, wobec czego należy uważać, że pregnenolon jest jednym z ważniejszych komponentów regulujących stan zapalny w schizofrenii[5].

Inną jednostką chorobą, w której ciakwe efekty wykazuje dodatkowa podaż pregnenolonu jest choroba afektywna dwubiegunowa. Po 12 tygodniowym badaniu, gdzie uczestnikom podawano pregnenolon w dawce 50 mg/dobę zaobserwowano znaczącą remisję w porównaniu do grupy placebo. Odsetek remisji wynosił 61%, co czyni go niezwykle skutecznym wsparciem w przypadku tej jednostki chorobowej[6].

Pregnenolon jako neurosteroid wpływający mocno na rytmy zegara biologicznego, ułatwia także zasypianie, pozwalając na szybsze wchodzenie w fazę snu głębokiego, wolnofalowego[7]. Fakt ten zdaje się potwierdzać inne badanie, które wykazało że pregnenolon poprzez wpływ na układ GABA-ergiczny i receptory GABA(A) jest w stanie przyspieszyć wchodzenie w fazy snu głębokiego[8].

Warto poruszyć kwestię uzależnień od używek, otóz niektóre badania dotyczące pregnenolonu poruszają temat jego wpływu na obniżanie motywacji do spożywania alkoholu czy też dopalaczy. Interakcja, między neurosteroidami, a układem GABA-ergicznym sprzyja prawdiłowym stężeniom GABY, przez odczuwamy mniejszą motywację do spożywania alkoholu[9], czy też stosowania marihuany, czy też syntetycznych kanabinoidów, stanowiących grupę dopalaczy. Pregenenolon wpływa także na zmniejszenie oddziaływania THC na organizm człowieka[10]. Przytoczone argumenty sugerują, że pregnenolon jako dodatkowe wsparcie stanowi ciekawą alternatywę dla osób chcących uwydatnić swoje wysiłki w walce z nałogami.

Pewne badania sugerują wpływ pregnenolonu na układ odpornościowy, przypuszcza się wpływ tej substancji na balans w obrębie cytokin z ramion Th1/Th2 na korzyść tych z grupy Th1, co może być pomocne w takich stanach zapalnych jak alergie, niektóre rodzaje nowotworów, astma[11].

Idąc tematem nowotworów, pojawiło się jakiś czas temu badania dotyczące glejaka-raka mózgu, otóż podaż pregnenolu zdaje się aktywować różne szlaki apoptotyczne, indukujące śmierć komórki nowotworowej w przypadku glejaków[12].

Prozdrowotny stack: omega-3, D3, K2MK7

Warto rozwinąć trochę temat wskazań do stosowania pregnenolonu

W przypadku osób regularnie podejmujących aktywność fizyczną bardziej na poziomie półprofesjonalnym lub profesjonalnym, pregnenolon może korzystnie wpływać na samopoczucie i zdrowie. Ze względu na fakt, że stanowi on prekursor do tworzenia znacznej większości hormonów, duży odsetek sportowców intensywnie trenujących, czy też poddanych procesowi redukcji wyniesie korzyści poprzez stosowanie tego związku.

Kolejną grupą wyciągającą korzyści ze stosowania pregnenolonu są kobiety w trakcie menopauzy, ze względu na przewlekły niedobór hormonów, pregnenolon wydaje się być dobrym rozwiązaniem w celu uzupełniania ich niedoborów i podniesienia kondycji zdrowotnej i psychicznej.

Idąc tematem kondycji psychicznej nie sposób nie wspomnieć o licznej grupie osób z zaburzeniami psychicznymi, gdzie pregnenolon jako neurosteroid przyczyni się do znacznego obniżenia obajwów różnych jednostek chorobowych, a także ułatwi kontrolę takich zaburzeń, poprzez umożliwienie szybszej reemisji.

W momencie obciążenia nadnerczy, wszechwystępującego stresu – pregnenolon – może stanowić dobre wsparcie jako czynnik przystosowujący do tego typu obciążeń, a także stanowiący uzupełnienie hormonów z grupy mineralokortykoidów. Osoby cierpiące na chorobę Addinsona także powinny wyciągnąć wiele korzyści ze stosowania pregnenolonu.

Poziom niektórych hormonów wraz z wiekiem ulega obniżeniu, co często jest jednym z czynników odpowiedzialnych za rozwój różnego typu schorzeń. Charakterystycznym zaburzeniem wywołanym m. in. wiekiem i niskim poziomem hormonów jest sarkopenia, czyli zanik mięśni. Podaż pregneneolonu w tym przypadku może przynosić sporo benefitów.

Prokognitywny stack od Apollo’s Hegemony

Bezpieczeństwo pregnenolonu

Badania przeprowadzone na pregnenolonie nie wykazują negatywnych efektów jego stosowania. Dobrze tolerowana dawka, mieści się w granicach od 25 mg do 500 mg na dobę. Pregnenolon nie wpływa na ciśnienie krwi, masę ciała, poziom glukozy, czy też gospodarkę hormonalną kobiet[13].

 

Źródła:

1.Monique Vallée Neurosteroids and potential therapeutics: Focus on pregnenolone

2.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11358277

3.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2752276/

4.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/pcn.12150

5.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21756978

6.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24917198

7.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23092405

8.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8395958

9.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25016089

10.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4057431/

11.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4039991/

12.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4081362/

13.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3427920/

 

 

Dyplomowany dietetyk oraz trener przygotowania motorycznego. Na co dzień pomagam osobom z zaburzeniami hormonalnymi z naciskiem na funkcjonowanie tarczycy. Zajmuję się także żywieniem w kontuzjach. Zadbaj o swoje zdrowie i poznaj mnie dzięki specjalistycznym artykułom i pozostałych mediach, w których się udzielam :)

 • Janek
  30 września 2022 o 00:45

  Witam państwa chciałbym się zapytać czy pregnelone podwysza lipido mam47 lat
  Bardzo proszę o odpowiedź z góry dziękuję i czekam pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Oskar (Hejmoś) Hejmowski
   23 stycznia 2023 o 12:14

   Libido jest dosyć złożonym tematem i wymaga wywiadu z pacjentem. Zapraszam do współpracy dietetycznej oraz suplementacyjnej, gdzie po szczegółowym wywiadzie będziemy mogli znaleźć przyczynę. Oskar Hejmowski – Smart Coaching na Facebook.

   Pozdrawiam!

   Odpowiedz
 • Tomasz
  23 marca 2023 o 22:16

  Jaka jest optymalna pora stosowania pregnenolonu? Dość długi czas stosowałem go rano do śniadania, teraz przestawiłem się na ostatni posiłek o 22. Czy można przyjmować go w stałej suplementacji, czy stosować jakieś cykle? Jeśli tak to jak długie z jakimi przerwami? Dzięki za odp.

  Odpowiedz

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.*