Różnorodne zastosowania Fukoksantyny

W świecie preparatów uwydatniających pracę organizmu oraz wspomagających proces odchudzania, z dnia na dzień powstają nowe suplementy uwydatniające powyższe mechanizmy. Dziś pora przyjrzeć się niedawno wprowadzonej na rynek suplementacyjny fukoksantynie.

 

Fukoksantyna, to składnik aktywny alg morskich należący do grupy karotenoidów (co już samo w sobie świadczy o pewnych właściwościach przeciwutleniających). Występuje w makro- i mikroalgach takich jak: Undaria pinnatifida, Laminaria japonica, Phaedactylum tricornutum oraz Cylindrotheca closterium. Ze względu na niestabilną strukturę fukoksantyny, przypisuje się jej wspomniane właściwości przeciwutleniające. Jej działanie wywiera rozległy efekt na organizm w postaci działania przeciwcukrzycowego, hepatoprotekcyjnego, przeciwzapalnego, antynowotworowego, ochronnego wobec układu sercowo-naczyniowego. Jednak głównym jej efektem jest przeciwdziałanie otyłości i wynikającej z niej chorób cywilizacyjnych.

 

Otyłość…

Popularny ostatnimi czasy zwyczaj spożycia większej ilości tłuszczów, cukrów i ogólnej liczby kalorii, niedobór aktywności fizycznej dotyka prawie co 2/3 osobę. Zwyczaj ten, niebłagalnie prowadzi do zwiększonego ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych. Zanim dojdzie do rozwoju takiej choroby, człekowi takiemu towarzyszy otyłość brzuszna i wisceralna.

Więcej na temat tego zaburzenia dowiecie się z tego artykułu

Fukoksantyna w postaci suplementacji przyczynia się do obniżenia poziomu cholesterolu i regulacji parametrów lipidogramu poprzez wpływ na ekspresję genów związanych z metabolizmem lipidów. Enzymy biorące udział w metabolizmie tłuszczów to m. in. karboksylaza acetylo-CoA (ACC), Syntaza kwasów tłuszczowych (FAS), dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa (G6PDH) i jeden
z ważniejszych enzymów odpowiedzialnych za syntezę cholesterolu, tzw. reduktaza  3-hydroksy-metyloglutarylo-koenzymu A
(HMG-CoA)[1].

Efektem suplementacji tego składnika było również hamowanie międzykomórkowej akumulacji lipidów przez obniżenie ekspresji PPAR-y[2].

Jak już kontynuujemy temat tłuszczu, warto zaznaczyć dodatkowe benefity z tytułu suplementacji fukoksantyny, jakimi są regulacja stężenia leptyny, białka odpowiedzialnego za regulację łaknienia i homeostazę metaboliczną organizmu oraz wzrost stężenia UCP-1
– białka rozprzęgającego ułatwiającego uwalnianie lipidów z tkanki tłuszczowej i przeznaczającego je na cele energetyczne.

Badanie przeprowadzone na ludziach sugeruje wpływ fukoksantyny na utratę nadmiernej masy ciała. Jak się okazuje 300 mg brązowego ekstraktu z wodorostów zawierającego 2,4 mg fukoksantyny, obniżyło masę ciała i zawartość tłuszczu w wątrobie u kobiet otyłych, co zaowocowało zmniejszeniem ryzyka stłuszczenia wątroby. Efekt uzyskano już po 16 dniach suplementacji[3].

Nowotwory i algi morskie

Pewne badania sugerują wpływ na supresję genów odpowiedzialnych za nadmierną proliferację komórek nowotworowych, szczególnie w fazach G0 i G1. Efekt ten przypisuje się hamowaniu szlaku kinaz  SAPK/JNK oraz JAK/STAT[4].

Kolejne doniesienia mówią między innymi o indukowaniu apoptozy w komórkach nowotworowych, czyli programowanej śmierci takiej komórki. Wiąże się to z odpowiednim modulowaniem aktywności białek antyapoptotycznych( czyli zatrzymujących proces apoptozy) Bcl-2,XIAP i surwiwiny. W zamian fukoksantyna oferuje indukcję kaspazy-3, białka wzmagającego apoptozę komórek nowotworowych, co jest niewątpliwie pożądanym efektem[5]. Pamiętajmy, że wymienione efekty zostały przedstawione w badaniu na myszach, co oczywiście daje ogromne nadzieje na przyszłość onkologii, jednak należy na tę chwilę traktować te doniesienia z dystansem. Warto wspomnieć, że wysokie spożycie wodorostów/alg morskich notuje się m. in. w Okinawie, czyli mieście znajdującym się w tzw. strefie niebieskiej charakteryzującej się sporym odsetkiem osób powyżej 90 lat. Można by powiedzieć strefa długowieczności.

Działanie fukoksantyny wobec cukrzycy typu II

Fukoksantyna od Apollo’s Hegemony

Nieprawidłowe odżywianie i styl życia mogą prowadzić do rozwoju cukrzycy typu II.

Stan ten kojarzy się przede wszystkim z wysokim stężeniem cukru we krwi i postępującym brakiem transportera glukozy, czyli insuliny. Stąd też konieczność stosowania iniekcji z syntetyczną insuliną.

Dieta bogata w algi morskie, a co za tym idzie w  fukoksantynę przyczyniła się obniżenia głównej cytokiny odpowiedzialnej za stan zapalny towarzyszący cukrzycy typ II, tj. TNF-alfa[6] i to nie wszystko! Zaobserwowano obniżenie stężenia glukozy we krwi oraz uwrażliwienie tkanek obwodowych na działanie insuliny. Efekt ten został uzyskany przez zwiększenie ekspresji transportera glukozy GLUT4[7].

Innym zaburzeniem metabolicznym prowadzącym do rozwoju cukrzycy typu II jest insuliooporność (IO). Jednym z bardzo wielu warunków jej zaistnienia jest dysregulacja na poziomie enzymów odpowiedzialnych za tworzenie glikogenu wątrobowego. Są nimi glukokinaza wątrobowa oraz glukozo-6-fosfataza. Fukoksantyna wykazuje działanie regulacyjne wobec nierównowagi między powyższymi enzymami zmniejszając tym samym insulinooporność[8]. Pamiętajmy że efekt ten zostanie spotęgowany przez zaistnienie deficytu kalorycznego, czyli niezbędnego elementu warunkującego obniżenie masy ciała!

 

Fukoksantyna jako przeciwutleniacz[9]

Kurkumina-silny antyutleniacz od Apollo’s Hegemony

Badanie przeprowadzone na szczurach obserwujące aktywność przeciwutleniającą w postaci enzymów powiązanych z glutationem, tj. peroksydazy glutationowej (GSH-Px) oraz ścieżki antyoksydacyjnej Nrf2 wykazało znacznie wyższe wartości tych enzymów u szczurów karmionych dietą wysokotłuszczową i suplementowanych fukoksantyną, w porównaniu do tych tylko karmionych dietą HF(High Fat).

W kwestii dodatkowych działań o charakterze antyzapalnym nadmienić można zdolność fukoksantyny do obniżania poziomów markerów prozapalnych jak prostaglandyna E2(PGE2), IL-1B, TNF-alfa, IL-6, COX-2 poprzez hamowanie ekspresji czynnika transkrypcji jądrowej NF-kB[10].

 

Algi dobre na wątrobę

Główny efekt działania fukoksantyny na wątrobę wiąże się z hamowaniem aktywności enzymów związanych z odkładaniem lipidów
w tkance wątroby, tj. dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, syntazy kwasów tłuszczowych. Ponadto notuje się podwyższoną aktywność beta-oksydacyjną warunkującą pozyskiwanie energii z kwasów tłuszczowych. Całość tego procesu powoduje spadek całkowitej ilości lipidów w wątrobie[11].

Z uwagi na fakt, że w wątrobie notuje się jedne z najwyższych stężeń glutationu (GSH), wątroba dzięki temu tripeptydowi zdolna jest do skutecznego usuwania toksyn, poprzez wiązanie ich z glutationem. Obciążona wątroba (stłuszczona również) może wykazywać niedobory GSH. W związku z tym zaobserwowano wzrost stężenie GSH po podaży fukoksantyny w sposób zależny od dawki.

 

Krótka wzmianka  układzie sercowo naczyniowym

Fukoksantyna przyczynia się do poprawy profilu lipidowego będącego wyznacznikiem ryzyka chorób o podłożu sercowo-naczyniowym. Efekt ten przypisywany jest regulacji stężeń DHA(kwasu dokozaheksanowego) w wątrobie[12].

Prowadzone są również badania nad wpływem fukoksantyny w kwestii osłabiania procesów starzeniowych powiązanych
z obumieraniem komórek nerwowych. Sugeruje się promowanie efektu anti-agingowego oraz lepsze dotlenienie mózgu w wyniku stosowania fukoksantyny.

Część badań dotyczących fukoksantyny dotyczy szczurów, a część ludzi. Na tę chwilę więcej badań przeprowadzonych jest na naszych mniejszych kolegach, jednakże dzięki aktualnemu stanie wiedzy na temat fukoksantyny, można powiedzieć że jest to substancja bezpieczna i stanowi niezwykle ciekawy element zapobiegawczy zaburzeń metabolicznych związanych ze stylem życia!

 

Żródła:

 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3746163/
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21621511
 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19840063
 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19714865
 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18798263
 6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7678183
 7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21475918
 8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21146577
 9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24353833
 10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20868674
 11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20519145
 12. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21146577

 

Mateusz Jagielski-Szczypik - parę słów o autorze:

Studiuję Żywienie Człowieka, jestem Trenerem Osobistym, interesuje mnie tematyka dietetyki sportowej i klinicznej, zaburzenia na tle hormonalnym oraz medycyna mitochondrialna i wiele innych, sporo by pisać :) Oprócz tego jestem Specjalistą polecanym Insulinoopornym akredytowanym przez Fundację Insulinooporność. Zobacz pozostałe posty tego autora

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *