Sporty rotacyjne - charakterystyka, urazowość i prewencja - Testosterone Wiedza

Kategorie

Najczęściej czytane

Sporty rotacyjne – charakterystyka, urazowość i prewencja

Sporty rotacyjne są dyscyplinami, w których ruch obrotowy odgrywa kluczową rolę. W takich sportach wykorzystuje się rotację ciała, narzędzi lub obiektów do osiągnięcia celu lub wykonania określonego zadania. Przykłady sportów rotacyjnych to gimnastyka artystyczna, łyżwiarstwo figurowe, uderzane/kontrolujące i rzucane sporty walki czy rzuty dyskiem, gdzie rotacja wpływa na wynik sportowca. Te sporty wymagają precyzji, siły i kontroli ruchów rotacyjnych, co czyni je zarówno efektownymi, jak i wymagającymi odpowiednich umiejętności dyscyplinami.

 

Charakterystyka ruchu

W ruchu rotacyjnym całego ciała bierze udział cały układ zwany „łańcuchem kinematycznym”.
Łańcuch kinematyczny odnosi się do sekwencji połączonych ze sobą elementów, które przekazują ruch z jednego elementu na drugi w procesie rotacji. Odnosząc się do ruchu rotacyjnego, w którym uczestniczy całe ciało, łańcuch kinematyczny obejmuje wszystkie elementy, które biorą udział w ruchu obrotowym. Składa się on z kilku podstawowych elementów:

 • oś obrotu – wokół której odbywa się rotacja całego ciała. Może to być oś anatomiczna (strzałkowa, czołowa i pozioma) na przykład rotacja kręgosłupa, lub osie techniczne, takie jak oś pręta gimnastycznego lub łyżwy.
 • segmenty ciała – różne części ciała, które łączą się ze sobą, tworząc łańcuch kinematyczny. Na przykład w przypadku człowieka segmenty ciała obejmują głowę, tułów, kończynę górną, kończynę dolną itp.
 • stawy – są miejscami połączeń między poszczególnymi segmentami ciała. W ruchu rotacyjnym ciała, stawy działają jako osie obrotu, które umożliwiają przekazywanie ruchu rotacyjnego między danymi segmentami. Na przykład stawy ramienne lub biodrowe pozwalają na rotację ramion lub nóg.
 • mięśnie i ścięgna – pełnią kluczową rolę w generowaniu i kontrolowaniu ruchu rotacyjnego. Poprzez skurcz i rozluźnianie mięśni, ciało może wywoływać ruch rotacji wokół osi.

Cały łańcuch kinematyczny pracuje jako integralna jednostka, w której rotacja jest przekazywana od jednego elementu do drugiego. Przykładając siłę i momenty obrotowe, ciało może wykonywać ruch rotacyjny, gdzie wszystkie segmenty i stawy działają w harmonii, aby osiągnąć zamierzony cel ruchowy.
Kluczowymi aspektami w kontekście ruchu rotacji będzie siła mięśniowa, koordynacja nerwowo-mięśniowa oraz mobilność i stabilność.

Przykładowymi sportami rotacyjnymi są:

 • baseball
 • rzuty dyskiem
 • boks
 • judo
 • zapasy
 • karate
 • taekwondo
 • capoeira
 • aikido
 • gimnastyka artystyczna
 • łyżwiarstwo figurowe

D3 + K2MK7 – połączenie dla zdrowia aparatu ruchowego – KUP TUTAJ

Urazy

W miarę zaangażowania zawodników w dynamiczne ruchy skrętne i specyficzne dla dyscyplin techniki, ich ciała narażane są na znaczące obciążenia biomechaniczne. Szczególnie niekorzystne jest oddziaływania sił na kręgosłup podczas tych ruchów. Dyscypliny sportów walki, często opierają się na gwałtownych, intensywnych ruchach obrotowych, z wysokim współczynnikiem zmienności, co może prowadzić do znacznego obciążenia struktur kręgosłupa. W trakcie wykonywania rotacji, kręgosłup podlega działaniu zróżnicowanych sił, w tym sił odśrodkowych oraz reakcyjnych, co może wpływać na stabilność i integralność kręgów oraz okolicznych tkanek. Właściwa nauka techniki, wzmacnianie mięśni centralnych oraz zrozumienie tych biomechanicznych kwestii mogą odgrywać znaczącą rolę w minimalizacji ryzyka urazów w tych wymagających dyscyplinach.
Rotacja kręgosłupa to ruch, w którym kręgi obracają się względem siebie wokół osi strzałkowej. W zależności od kierunku i sposobu wykonywania rotacji, na kręgosłup mogą działać różne rodzaje sił. Szczególnie istotne będą dwie:

 • siły skręcające (ścinające) – występują podczas rotacji. Mięśnie skrętne kręgosłupa (obie grupy mięśni skośnych) generują siły, które przeciwdziałają tendencji do nadmiernego skręcania się kręgów i zapewniają stabilność. Te siły mają charakter ścinający, ponieważ oddziałują w sposób zapobiegający nadmiernemu rozciąganiu struktur.
 • siły ściskające – występują, gdy kręgi zbliżają się do siebie w wyniku rotacji. Te siły mogą występować w stawach kręgosłupa oraz w strukturach tkanek miękkich, takich jak mięśnie i więzadła, które mogą ulegać naciskowi podczas rotacji.

Właściwie wykonywana technika i odpowiednia koordynacja mięśniowa są kluczowe w minimalizacji tych sił i ochronie kręgosłupa podczas rotacji. Zbyt duża siła skręcająca lub ściskająca, szczególnie w połączeniu z niewłaściwą postawą ciała lub niewystarczającym wzmocnieniem mięśni korpusu, mogą prowadzić do nadmiernego obciążenia struktur kręgosłupa i potencjalnie prowadzić do urazów.

Dlatego tak ważne jest odpowiednia technika i stabilizacja podczas wykonywania rotacji w kontekście sportów walki oraz innych dyscyplin. Dysbalans mięśniowy lub niewystarczające wzmocnienie mięśni stabilizujących kręgosłup, mogą prowadzić do nieprawidłowego rozłożenia obciążeń i zwiększenia ryzyka urazów.
Najczęściej występującymi urazami ulegają:

 • stawy – rotacyjne ruchy mogą narażać stawy na duże obciążenie i niewłaściwe ułożenie, co może prowadzić do kontuzji, takich jak skręcenia
  stawów, zwichnięcia, uszkodzenia więzadeł lub uszkodzenia chrząstki.
 • kręgosłup – sporty rotacyjne niosą za sobą ryzyko urazów kręgosłupa, szczególnie w wyniku dynamicznych ruchów
 • mięśnie i ścięgna – rotacyjne ruchy wymagają znacznego wysiłku mięśniowego, co może prowadzić do naciągnięć, zerwania mięśni, naderwań
  ścięgien lub ich przeciążeń
  kości – w sportach rotacyjnych, takich jak gimnastyka artystyczna czy akrobatyka powietrzna, które wiążą się z wykonywaniem skomplikowanych
  akrobacji i elementów rotacyjnych, istnieje ryzyko złamań kości lub stłuczeń w wyniku upadków lub nieprawidłowego lądowania.
 • głowa – w sportach, gdzie rotacje mogą powodować duże siły obrotowe, takich jak boks czy judo, istnieje ryzyko urazów głowy, w tym wstrząśnienia
  mózgu i inne urazy neurologiczne. Dodatkowo upadki i nieprawidłowe lądowanie mogą prowadzić do uszkodzeń czaszki, mózgu i urazów
  neurologicznych.

Warto jednak pamiętać, że częstość występowania i rodzaje urazów w sportach rotacyjnych mogą się różnić w zależności od konkretnej dyscypliny, poziomu zaawansowania, techniki wykonywanych ruchów oraz odpowiedniego treningu i stanu aparatu ruchu sportowców. Ważne jest dbanie o odpowiednią rozgrzewkę, technikę ruchów, trening siłowy oraz mobilność i elastyczność, aby zmniejszyć ryzyko urazów w tego typu sportach.

Wieloskładnikowy preparat wspierający kondycję aparatu ruchu oraz wspierający proces rekonwalescencji – KUP TUTAJ

Prewencja urazów

Skuteczna prewencja urazów w sportach rotacyjnych powinna zacząć się od nauki techniki danej dyscypliny. Trening uzupełniający powinien kłaść nacisk na mobilność oraz stabilność ciała.
Aby zminimalizować ryzyko potencjalnych kontuzji, zawodnicy powinni dążyć do osiągnięcia optymalnego zakresu ruchu przy jednoczesnym wzmocnieniu struktur utrzymujących stabilizację. Pozwoli to na efektywne wykonywanie technik, które będzie wolne od ruchów kompensacyjnych. Brak mobilności w jednym stawie będzie skutkował kompensacją w dalszym segmencie aparatu ruchu. Przeciążona w ten sposób struktura jest wysoce podatna na urazy przeciążeniowe. Przykładowo brak mobilności w biodrze najczęściej skutkuje kompensacją w odcinku lędźwiowym, który szczególnie często ulega uszkodzeniom w obrębie dysków miedzykręgowych. Silne mięśnie korpusu oraz mięśnie stabilizujące stawy stanowią klucz do utrzymania równowagi oraz pochłaniania sił wywołanych przez dynamiczne ruchy rotacyjne. Dlatego wysoce istotna będzie umiejętność rotacji oraz przeciwdziałaniu jej.

Magister AWF Sportu spec. Przygotowania Motorycznego, od 2018 roku trener przygotowania motorycznego, od dziecka związana z sportami walki, trener II klasy Kickboxingu, zawodniczka i trener Trójboju Siłowego. W pracy stawiam na sprawdzone podstawy, nie instagramowy poklask. Trening ma być skuteczny - nie szkodliwy.

  Dodaj swój komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.*