EGCG - antyoksydant pełen zalet - Testosterone Wiedza

Kategorie

Najczęściej czytane

EGCG – antyoksydant pełen zalet

 

Korzyści płynące ze stosowania EGCG – gallusanu epigallokatechiny

 

 

Zapewne wiele osób słyszało o prozdrowotnych efektach z tytułu picia zielonej herbaty. Roślina ta pochodzi z Chin, więc nietrudno domyśleć się, że jest to napój bardzo często spożywany w kraju kwitnącej wiśni. Zielona herbata, w kulturze wschodniej stanowi dodatek właściwie do wszystkiego. Natomiast, jeśli chodzi o żywność wzbogacaną, to w dzisiejszym artykule zostaną  przedstawione korzyści płynące ze stosowania jednego z flawonoidów, a właściwie z flawan-3-oli tj. gallusanu epigallokatechinowego (EGCG), będącego związkiem o działaniu wielokierunkowym, innymi słowy plejotropowym.

 

Katechiny mogą również sprzyjać zwiększaniu odpowiedzi anabolicznej o czym mowa TUTAJ

Czym takim wyróżnia się EGCG?

Otóż mogą one być przydatne w przypadku:

 • prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego,
 • obniżania ciśnienia krwi,
 • redukcji poziomu cholesterolu,
 • obniżania stanu zapalnego w przypadku problemów związanych z artrozą (bóle stawów),
 • zwiększania gęstość kości i prewencji demineralizacji,
 • poprawy pamięci,
 • zapobiegania nowotworom.

 

1. Układ sercowo-naczyniowy[1]

 

 

Choroby układu sercowo-naczyniowego często wiążą się z przewlekłym stanem zapalnym  indukowanym przez zbyt kaloryczną dietę, z nadmiarem produktów przetworzonych, które nasilają objawy chorób tego układu. Powoduje to nadmierną syntezę reaktywnych form tlenu powodujących lokalny lub ogólnoustrojowy stan zapalny. EGCG posiada zdolność hamowania nadmiernego uwalnia wolnych rodników, poprzez wpływ na aktywność enzymów odpowiedzialnych za ich produkcję: iNOS (indukowana syntaza tlenku azotu) i XO (oksydaza ksantynowa). Tlenek azotu (NO), produkowany przez enzym iNOS, łącząc się z reaktywnymi formami tlenu (RFT), powoduje powstawanie bardzo szkodliwego nadtlenozotynu (ONOO). Związek ten, w znaczącym stopniu, przyczynia się do utleniania frakcji cholesterolu LDL i tym samym powoduje nieodwracalne uszkodzenia błon komórkowych.

 

Wpływ na ten mechanizm EGCG ma następujący:

EGCG hamuje w makrofagach ekspresję iNOS zapobiegając jego wiązaniu się z NF-kB, tym samym zmniejszając nadmierne wytwarzanie NO. Katechina ta ma udowodnione działanie hamujące w stosunku do oksydazy ksantynowej na tym samym, a nawet wyższym poziomie, niż przy stosowaniu leku allopurynolu u pacjentów z dną moczanową.

 

Omega – 3: olej rybi, również wykazujący pozytywne działanie na tym polu.

 

Wpływ na profil lipidowy

Apolipoproteina B (ApoB) jest głównym składnikiem frakcji LDL. Jej nadmierna ilość w stosunku do innej Apolipoproteiny, w tym przypadku A-1 (ApoA-1) jest pozytywnie skorelowana ze zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. Badania wykazują, iż stosowanie wyizolowanej frakcji katechin, szczególnie EGCG przyczynia się do obniżenia Apolipoproteiny B i poprawy stosunku ApoB:ApoA-1, co przyczynia się do zmniejszenia ryzyka chorób tego układu. Oprócz tego wykazano również wpływ EGCG na wiązanie się z receptorem LDL, co może świadczyć o znaczącym wpływie EGCG na działanie hipocholesterolemiczne (obniżające poziom cholesterolu) oraz regulujące poszczególne frakcje cholesterolu.

 

Wykazano także, że stosowane tej katechiny, przyczynia się do obniżenia wydzielania fosfolipazy A2, czyli związku odpowiadającego za uwalnianie fosfolipidów błon komórkowych. Tym samym EGCG przyczynia się do obniżenia stanu zapalnego, aktywowanego nadmierną ekspresją COX-2.

 

Nadkrzepliwość

Kolejne badaniaz tytułu stosowania EGCG wykazują, iż mają one działanie przeciwzakrzepowe. Poprzez działanie inhibicyjne w szlaku PI3K w płytkach krwi, a tym samym zahamowanie wiązania się z fibrynogenem przyczyniającym się do obniżania nadmiernej krzepliwości krwi.

 

Nadciśnienie

Podanie izolowanego EGCG osobom z zespołem metabolicznym, przyczyniło się do regulacji pulsu spoczynkowego oraz obniżenia nadmiernego pulsu w przypadku sytuacji stresowej. Potwierdza to tylko właściwości plejotropowe z tytułu korzystania z EGCG.

Absolutnie jeden z najlepszych ekstraktów dostępnych na rynku!

2. Zapobiega chorobie Alzheimera i utracie pamięci [2-3]

Za przyczynę choroby Alzheimera uznaje się nadmierne nagromadzenie metabolitów będących prekursorów amyloidów. W tym przypadku miejscowo formują się tzw. złogi beta-amyloidu przyczyniającego się do wywoływania stanu zapalnego w obrębie hipokampa oraz prążkowia (jednej z części kory mózgowej). Przebieg i patogeneza choroby są mocno powiązane z zaburzeniami przetwarzania glukozy w mitochondriach i obniżonej syntezie ATP we wspomnianych regionach (hipokamp i prążkowie). Badania pokazują, że stosowanie EGCG przyczynia się do przywrócenia pierwotnych wskaźników oddychania tlenowego w mitochondriach przez wzrost syntezy ATP z zaburzonego poziomu 50 % do aż 85 %! Oprócz tego Gallusan Epigallokatechiny przyczynia się do zmniejszenia toksycznego beta-amyloidu i zapobiega jego dalszemu wytwarzaniu, a także zwiększa potencjał ochronny dla funkcji mitochondrialnych. Można zatem powiedzieć, że EGCG jest tzw. mitoceutykiem, czyli substancją o działaniu wspomagającym procesy prawidłowego wytwarzania energii w mitochondriach.

 

EGCG, a pamięć

TUTAJ znajdziecie całą sekcję substancji wspierających pamięć i pobudzających koncentrację!

Kolejne publikacje na modelu in vivo (żywym) wykazują, iż stosowanie EGCG przyczynia się do większego różnicowania tzw. neuronalnych komórek progenitorowych (NPC) będących prekursorami nowych komórek nerwowych. Proces ten prowadzi do neurogenezy, czyli powstawania nowych połączeń nerwowych, co pozytywnie wpływa na funkcjonowanie pamięci, kojarzenie faktów oraz lepszą orientację przestrzenną.

 

 

3. Może zapobiegać cukrzycy i insulinooporności [4-5]

Stan cukrzycy i insulinooporności powiązany jest z zaburzeniami neuroendokrynnymi, a więc też substancjami odpowiedzialnymi np. za: wytwarzanie nowych komórek tłuszczowych, regulację łaknienia oraz wpływ na ekspresję hormonów płciowych i wiele innych. Cukrzycę typu 2 i insulinooporność często łączy jeden mianownik. Jest to otyłość, powiązana z wysokim poziomem cukru we krwi, który jest jednym z czynników zaburzających pracę układu neuroendokrynnego, w szczególności  białek leptyny oraz adiponektyny. Leptyna odpowiadająca za ekspresję takich cząstek jak: POMC, CART, CRH wpływa bezpośrednio na  regulację apetytu, metabolizmu obwodowego czy też termogenezę (czyli wydzielanie ciepła przez organizm). Procesy te są często zaburzone u osób otyłych. Co więcej, adiponektyna jest powiązana z ekspresją kinazy AMPK odpowiedzialnej za redukcję tkanki tłuszczowej, jednak jej stężenie jest odwrotnie proporcjonalne do ilości tłuszczu podskórnego, czyli im więcej tkanki tłuszczowej, tym mniej adiponektyny. Zaburzenia pracy tych 2 białek mają istotną rolę w kreowaniu ogólnego stanu zapalnego, poprzez ekspresję cytokin prozapalnych, takich jak: TNF-alfa, IL6, IL1-B. Stan taki sprzyja wzrostowi parametrów hemoglobiny glikowanej (HbA1C), białka ostrej fazy (CRP) i wielu innym diagnostycznym dysbalansom. Pierwotną przyczyną wszystkich tych objawów i dolegliwości jest nieustabilizowany poziom cukru.

 

Badania wykazują, że galluasan epigallokatechiny, przyczynia się do stabilizacji poziomu glikemii na czczo oraz poziomu cukru po posiłku bogatym w węglowodany. Związek wykazuje właściwości przeciwzapalne, zmniejsza ilość oraz stopień nasilenia objawów ze strony cukrzycy typu 2 i insulinooporności. Dodatkowo, pozytywnie wpływa na pracę leptyny, co daje lepsze możliwości redukcji masy ciała szczególnie na początku terapii.

 

Wsparcie gospodarki cukrowej – dostępne tutaj!

4. Wspiera zdrowie kośćca [6]

Pewne badanie pokazało, iż zastosowanie EGCG przyczyniło się do zwiększenia mineralizacji i wzrostu kości, poprzez wpływ na zwiększenie aktywności enzymu hBMCS przyczyniającego się do powyższych procesów. Badanie to (przeprowadzone niestety tylko in vitro) sugeruje wpływ gallusanu na komórki szpiku kostnego i ich pobudzanie, co może sugerować fantastyczne możliwości terapeutyczne w przypadku różnego rodzaju urazów, czy też kontuzji sportowych.

 

Dodatkowe wsparcie zdrowych kości od Apollos Hegemony!

 

5. Może zapobiegać chorobom oczu i chroni wzrok [7]

W dostępnej literaturze wykazano pozytywne właściwości katechin zielonej herbaty, w tym EGCG na zmniejszenie poziomu stresu oksydacyjnego w oku oraz regulację równowagi redoks między poszczególnymi częściami oka. Jako, że EGCG wykazuje właściwości o charakterze mitoceutycznym, jest bardzo pomocne we wspieraniu wzroku, ponieważ siatkówka oka jest bardzo bogata w mitochondria, przez co prawidłowe procesy wytwarzania energii w oku będą mocno zależne od odpowiedniej podaży substancji o tym charakterze, a więc również EGCG.

 

6. Stanowi czynnik prewencyjny w przypadku nowotworów [8-9]

Inne czynniki prewencyjne w przypadku nowotworów TUTAJ!

 

W Polsce i na świecie coraz większe żniwo zbierają choroby układu sercowo naczyniowego, te o podłożu autoimmunologicznym oraz choroby nowotworowe. W pewnym badaniu in vitro badano wpływ chemioterapeutyków oraz EGCG na proliferację komórek nowotworu jelita grubego. Wykazano, że EGCG charakteryzował się najwyższą skutecznością w odblokowywaniu funkcji czynnika p53, którego działanie ochronne w stosunku do genomu jest ograniczone w przypadku fazy aktywnej nowotworu oraz w indukcji apoptozy (programowanej śmierci komórki) komórek nowotworowych przez aktywację białka kaspazy 3. Proteina ta powiązana jest z prawidłowym funkcjonowaniem mitochondriów. Ponadto, w badaniu wykazano, że translokacja do jądra komórkowego NF-kB ulegała zmniejszeniu, przez co toczący się proces zapalny miał mniejszy wpływ na różnego rodzaju objawy. Inne badania wykazują korzystne działanie EGCG w przypadku hamowania przerzutów, poprzez zahamowanie tworzenia się tzw. czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF), który sprzyja angiogenezie, czyli tworzeniu się nowych naczyń krwionośnych, co sprzyja wcześniej wspomnianym przerzutom.

 

7. Zwiększa poziom glutationu przy zespole metabolicznym i nie tylko [10]

 

Najsilniejszy antyoksydant organizmu ludzkiego!

 

Pewne badanie wykazuje, że podanie EGCG sprzyja wzrostowi poziomu glutationu, czyli najsilniejszego antyoksydantu organizmu ludzkiego, którego deficyty są pozytywnie skorelowane z różnego rodzaju dysfunkcjami oraz chorobami wieloukładowymi. Oprócz podniesienia samego poziomu tego antyoksydantu, zaobserwowano również zwiększenie aktywności enzymów antyoksydacyjnych związanych z glutationem jak peroksydaza glutationowa, reduktaza glutationowa oraz S-transferaza glutationowa. Enzymy te wspierają usuwanie wolnych rodników oraz stanowią również  enzymy detoksyfikacji. Zauważono nawet wzrost aktywności katalazy odpowiadającej za rozkład H2O2 (nadtlenku wodoru), będącego jednym z rodzajów wolnych rodników.

 

 

Źródła:

 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2748751/
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21694462
 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22692966
 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3948786/
 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10698173
 6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24682582
 7. https://www.medicalnewstoday.com/articles/179965.php
 8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3509513/
 9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4346850/
 10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3603270/

 

Jestem dietetykiem oraz trenerem osobistym z przygotowaniem medycznym, interesuje mnie tematyka dietetyki sportowej i klinicznej, zaburzenia na tle hormonalnym :) Oprócz tego jestem Specjalistą polecanym Insulinoopornym akredytowanym przez Fundację Insulinooporność.

 • Wiktoria R
  27 października 2018 o 10:28

  Kolejny punkt dla medycyny dalekiego wschodu ;)!

  Odpowiedz
 • Karol P
  28 października 2018 o 17:03

  Jakieś zalecenia co do % ekstratku i dawki dobowej??

  Odpowiedz
  • Mateusz Jagielski-Szczypik
   28 października 2018 o 17:27

   Standardem rynkowym jest 45-50% EGCG co jest jak najbardziej wystarczające, dawka 250mg jest odpowiednia(1 kapsułka przeważnie), maksymalna moim zdaniem powinna wynosić koło 500-750mg

   Odpowiedz
   • Karol P
    29 października 2018 o 10:34

    Dzięki wielkie!

    Odpowiedz
 • Iza
  29 października 2018 o 18:51

  Mnie brało jakoś na wymioty po braniu egcg, jest jakaś możliwość, aby tego uniknąć?

  Odpowiedz
  • Mateusz Jagielski-Szczypik
   29 października 2018 o 19:59

   Szczerze powiedziawszy pierwsze słyszę o takich incydentach w przypadku EGCG, często po imprezach mogą być różne reakcje na suplementy, albo przy jakichś problemach żołądkowo-przełykowych, jeśli możesz, rozwiń proszę kwestię

   Odpowiedz
  • Mateusz Jagielski-Szczypik
   29 października 2018 o 20:02

   Czy aby dawka nie była za duża ?

   Odpowiedz
   • Iza
    30 października 2018 o 07:40

    Nie, była odpowiednia, może dlatego, że na czczo? Hmm, gdzieś czytałam, że wtedy w sumie może podrażnić..

    Odpowiedz
 • Olas
  10 listopada 2018 o 10:34

  A czy słyszałeś może coś o wpływie na hipertrofię? Chodzi mi o katechiny, bo są przesłanki, że epikatechina może wywołać efekt polepszający rozrost muskulatury

  Odpowiedz
  • Mateusz Jagielski-Szczypik
   10 listopada 2018 o 10:48

   Wiem że zapobiega przerostowi mięśnia sercowego(czyli jego hipertrofii), natomiast nie wyczytałem nic co by sugerowało że EGCG ma wpływ na rozrost muskulatury, pośrednio może się do tego przyczyniać przez łagodzenie stanu zapalnego wywołanego treningiem, przez co szybciej osiągamy adaptację i tym samym możemy zwiększać ciężar, a to przekłada się na hipertrofię.

   Odpowiedz
 • Antek
  21 marca 2019 o 17:40

  A jak ze wzrokiem pomaga coś?

  Odpowiedz
  • Mateusz Jagielski-Szczypik
   25 marca 2019 o 17:51

   Egcg raczej nie postrzegałbym tak w tej materii, raczej kolagen, zeaksantyna/luteina i astaksantyna będą bardziej pomocne. EGCG raczej obniży lekko ciśnienie w gałce.

   Odpowiedz

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.*