Zasady fair play - Testosterone Wiedza

Kategorie

Najczęściej czytane

Zasady fair play

Posiadanie jasnych zasad dla wszystkich sportów na wszystkich poziomach jest niezbędne, aby zapewnić uczciwość i bezpieczeństwo.

 

Jeśli wszyscy grający znają zasady, nie powinno być usprawiedliwienia dla ich łamania. Niewłaściwe zachowanie i łamanie zasad powinno być odpowiednio traktowane. Zasady i przepisy mają na celu nie tylko utrzymanie sportowców w ryzach, ale mogą również zwiększyć swoją radość z uprawiania sportu.

Ważne jest, aby zawodnicy i sportowcy uczyli się i przestrzegali zasad już od poziomu podstawowego (sport rekreacyjny) aż po najwyższy poziom sportu wyczynowego.

 

Umiejętności społeczne i praca zespołowa należą do najbardziej korzystnych zasad sportów. Sportowcy powinni nauczyć się pracować z innymi i doskonalić swoje umiejętności dla dobra całego zespołu.

Badanie

Podstawy fair play są dość intuicyjne, ale częste powtarzanie może przynieść korzyści zarówno sportowcom, jak i trenerom. Badanie przeprowadzone w 2017 roku przez Fair Play i Happiness Through Sports (FAIRHAP) wykazało, że najpopularniejszymi metodami wpajania wartości fair play u uczniów-sportowców są:

·         Nauczenie sportowców, jak szanować się nawzajem zarówno fizycznie, jak i ideologicznie, zwłaszcza gdy pojawiają się spory.

·         Prowadzenie sportowców tak, aby zastanowili się nad własnym zachowaniem i zadali sobie pytanie, gdzie mogliby się poprawić.

·        Dawanie dobrego przykładu. Uczniowie-sportowcy, którzy widzą, że ich trener źle reaguje na porażkę, częściej robią to samo.

·         Dostosowywanie poziomu rywalizacji poprzez planowanie gier z zespołami o różnym poziomie umiejętności, aby pokazać uczniom, jak wygrywać i przegrywać z honorem i pokorą.

·         Instruowanie uczniów w zakresie fair play i sportu poprzez lekcje i wykłady.

·         Wybór zajęć edukacyjnych, aby podkreślić lekcje fair play i sportowej rywalizacji.

·         Stworzenie środowiska, w którym uczniowie oczekują, że będą się uczyć podczas treningu.

·         Nauka pracy z rówieśnikami w celu wzmocnienia ich poczucia pracy zespołowej.

·         Pomaganie uczniom w zrozumieniu światopoglądów i przekonań innych poprzez angażowanie się w odgrywanie ról.

·         Prowadzenie dyskusji na tematy mające na celu poprowadzenie uczniów do osobistej refleksji nad ich punktami widzenia.

Źródło: https://onlinemasters.ohio.edu/blog/teaching-fair-play-and-sportsmanship-to-youth-at-all-levels/

Jak w przypadku każdego sportowego przedsięwzięcia, sportowa rywalizacja i fair play wymagają nie tylko teorii ale i praktyki i konsekwencji. Przekonujące argumenty mogą prowadzić sportowców do bycia wartościową częścią spójnego zespołu i pomóc im zbudować rodzaj pewności siebie, który wynika z uczciwości i szacunku nieodłącznie związanych z dobrą sportową rywalizacją.


Wielokierunkowe wsparcie treningowe dzięki kreatynie

Jak można ukarać sportowca za nieuczciwą grę?

 

Poniżej znajduje się kilka przykładów tego, co może się wydarzyć, jeśli gracz nie postępuje fair play w sporcie wyczynowym:

 

  • żółta lub czerwona kartka w piłce nożnej,
  • ostrzeżenie,
  • dyskwalifikacja,
  • kara czasowa,
  • grzywna pieniężna,
  • odjęte punkty itp.

 

Darmowe zdjęcia Siłowanie na rękę

https://pixabay.com/pl/photos/si%c5%82owanie-na-r%c4%99k%c4%99-zak%c5%82ad-monochromia-567950/

 

Programy do zwalczania

Istnieją różne programy do zwalczania nieprawidłowości w sporcie, ale są kosztowne zarówno pod względem zasobów, jak i czasu. Światowa Agencja Antydopingowa i Polska Agencja Antydopingowa wspierają obecnie badania mające na celu opracowanie programów fair play. Programy edukacyjne mające na celu zrozumienie pojęcia fair play nie są prostym procesem. Nie chodzi tu tylko o tworzenie zasad, ale i oczekiwania, że ​​ludzie będą ich przestrzegać. Takie programy wymagają czytania, pisania i refleksji, aby zainspirować poznawczą zmianę sposobu, w jaki uczymy, trenujemy i zarządzamy sportem. Te problemy nie dotyczą tylko Polski. Na Igrzyskach Olimpijskich 2012 dwie drużyny badmintona z Chin zostały zdyskwalifikowane, ponieważ złamały przysięgę olimpijską. Konspirowali, aby grać słabo we wczesnych rundach rywalizacji, aby przegrać. Gdyby przegrali, zostaliby umieszczeni w mniej konkurencyjnym przedziale i mieliby wtedy większą szansę na awans do finału.


Ultra Fish Oil – wysoka dawka EPA i DHA

Obowiązki trenerów i osób związanych ze sportem

·         Zachęcać do przyjmowania standardów etycznych we wszystkich aspektach, w których działa sport.

·         Stymulować i wspierać te organizacje i osoby, które w swojej pracy ze sportem wykazały solidne zasady etyczne.

·         Zachęcać nauczyciela do włączenia promocji sportu i fair play jako centralnej części programu wychowania fizycznego.

·         Wspierać inicjatywy mające na celu promowanie fair play w sporcie, zwłaszcza wśród młodzieży, oraz zachęcanie instytucji do umieszczania fair play jako głównego priorytetu w ich pracy.

·         Zachęcać do badań zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, które poprawiają zrozumienie złożonych problemów związanych z zaangażowaniem młodych ludzi w sport i które identyfikują zakres złego zachowania i możliwości promowania fair play.

 Podsumowanie

Przekonanie, że sport buduje charakter, można dziś znaleźć na wszystkich poziomach sportu, nawet przy braku badań naukowych potwierdzających to przekonanie. Być może istnieją powody, by przypuszczać, że filozofia fair play może ponownie stać się nadrzędnym celem sport — jeśli ci, którzy uczą, trenują i administrują sport, zechcą to osiągnąć i szerzyć do dobre wzorce.

Źródła: https://idrottsforum.org/feature-gonashvilietal170926/

https://onlinemasters.ohio.edu/blog/teaching-fair-play-and-sportsmanship-to-youth-at-all-levels/

https://pixabay.com/pl/illustrations/strza%c5%82ki-cel-zasi%c4%99g-dziesi%c4%85tk%c4%99-2889040/

 

 

 

 

Studentka trzeciego roku Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, trener personalny, miłośniczka zdrowego stylu życia i treningów, szczególnie siłowni, która pomogła mi wyjść z zaburzeń odżywiania. Stawiam na zdrowy rozsądek i balans.

    Dodaj swój komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.*