Żywienie w psychiatrii - odżywianie dla zdrowia - Testosterone Wiedza

Kategorie

Najczęściej czytane

Żywienie w psychiatrii – odżywianie dla zdrowia

Photo by Nick Fewings on Unsplash

Wiadomości o związku między żywieniem a zdrowiem psychicznym coraz częściej pojawiają się w mediach, niezależnie od tego, czy chodzi o poprawę nastroju, zwiększenie funkcji poznawczych, czy zapobieganie chorobom mózgu i zaburzeniom neuropsychiatrycznym. Istnieje powszechne przekonanie, że porady dietetyczne mają solidne podstawy naukowe, jednakże dla wielu z tych twierdzeń trudno jest udowodnić konkretny wpływ diety na zdrowie psychiczne. Choroby neuropsychiatryczne stanowią poważne wyzwanie dla społeczeństwa, a dane wskazują, że będą one nadal rosły w nadchodzących latach. Dlatego też istotne jest opracowanie skutecznych strategii zapobiegania tym schorzeniom poprzez badania nad wpływem diety na zdrowie psychiczne.

Skład, struktura i funkcje mózgu zależą od dostępności odpowiednich składników odżywczych, w tym lipidów, aminokwasów, witamin i minerałów. Dlatego też logiczne jest, że spożycie pokarmu i jego jakość mają wpływ na funkcjonowanie mózgu, co sprawia, że dieta staje się zmienną możliwą do modyfikacji w celu poprawy zdrowia psychicznego, nastroju i funkcji poznawczych. Dodatkowo, endogenne hormony jelitowe, neuropeptydy, neuroprzekaźniki i mikrobiota jelitowa są bezpośrednio powiązane ze składem diety. Badania epidemiologiczne oparte na populacji mogą dostarczyć informacji na temat składników odżywczych i diet, które są powiązane ze zdrowiem psychicznym i chorobami, ale nie wykazują przyczyn, korzyści ani leczenia. Pomimo kilku wyjątków, brakuje dobrze kontrolowanych badań interwencyjnych żywieniowych o odpowiedniej długości i specyficzności, które wykazałyby korzystne efekty dla zdrowia psychicznego.

Badania interwencyjne często są ograniczone metodologicznie ze względu na małe wielkości próbek, zróżnicowanie wewnątrz próbek, brak biomarkerów, trudności w zaślepianiu uczestników co do charakteru interwencji żywieniowej oraz brak losowego przydziału do warunków leczenia. Ogólnie rzecz biorąc, niewielkie efekty interwencji żywieniowych u zdrowych dorosłych mogą utrudniać ich wykrywanie. Jednak mamy powody do optymizmu, ponieważ w warunkach zaburzonego funkcjonowania lub choroby efekty interwencji żywieniowych mogą być znaczne. Określone potrzeby żywieniowe w warunkach chorobowych lub specyficzne niedobory składników odżywczyc w diecie mogą przyczyniać się do postępu choroby i jej nasilenia lub ograniczać jej rozwój. Pojawienie się nowego obszaru badawczego „Psychiatria Żywieniowa” daje nadzieję na zidentyfikowanie, które składniki diety są naprawdę ważne dla zdrowia psychicznego, w tym w chorobach psychiatrycznych, a także dla kogo, w jakich okolicznościach i przy jakich konkretnych dawkach te interwencje żywieniowe mają skuteczność zapobiegającą i leczniczą. Warto więc podsumować dotychczasowe dane naukowe.

Czy żywienie wpływa na zdrowie mentalne?

Odkrycia naukowe potwierdzające niepodważalny związek między żywieniem a zdrowiem psychicznym dopiero zaczynają się pojawiać. Niemniej jednak, kilka badań wykazało silne korelacje między zdrową dietą a dobrym samopoczuciem psychicznym, co może pomóc w formułowaniu przyszłych zaleceń dotyczących diety. Na przykład zwiększone spożycie diety bogatej w świeże owoce i warzywa było kojarzone z większym poczuciem szczęścia i wyższymi poziomami zdrowia psychicznego i dobrostanu.

Istnieje kilka systematycznych przeglądów i metaanaliz badań eksplorujących związek między żywieniem a zdrowiem psychicznym. Na przykład analiza czterech kohort i dziewięciu badań przekrojowych wykazała, że mniejsze ryzyko depresji wiązało się z większym spożyciem „zdrowej diety”, definiowanej jako dieta bogata w owoce, warzywa, ryby i pełnoziarniste produkty zbożowe. Druga metaanaliza, składająca się z ośmiu badań kohortowych i jednego badania przypadków, związana była z mniejszym ryzykiem depresji w przypadku przestrzegania diety śródziemnomorskiej. Ostatnio przeprowadzony przegląd systematyczny łączący łącznie 20 badań podłużnych i 21 badan przekrojowych dostarczył przekonujących dowodów na to, że dieta śródziemnomorska może wywierać działanie ochronne przed depresją. Dodatkowo, metaanaliza 16 randomizowanych badań kontrolowanych również wskazywała, że interwencje dietetyczne mogą obniżyć ryzyko wystąpienia depresji.

W przeciwieństwie do tego, niedawna metaanaliza badań kohortowych nie wykazała istotnego związku między przestrzeganiem diety śródziemnomorskiej a ryzykiem depresji. Jednakże, analiza badań przekrojowych wykazała odwrotny istotny związek między ryzykiem depresji a przestrzeganiem diety śródziemnomorskiej. Razem te badania dostarczają rozsądnej podstawy dowodowej do dalszego zbadania wpływu konkretnych interwencji dietetycznych na zdrowie psychiczne.

 

 

Ashwagandha od Testosterone.pl – zwiększenie tolerancji na stres psychiczny – KUP TUTAJ

 

Odżywianie a rozwój i zdrowie psychiczne

Wczesny rozwój życia warunkuje późniejszy rozwój i może wpływać na indywidualną podatność na choroby. Dlatego personalizacja żywienia dla zdrowia psychicznego powinna uwzględniać wczesny rozwój życia. Jakiekolwiek efekty interwencji żywieniowej w okresie wczesnego wzrostu mózgu (tzw. pierwsze 1000 dni, np. od poczęcia do 2. roku życia) mogą mieć większy wpływ na późniejsze zdrowie niż interwencje w późniejszym życiu. Postęp będzie również dokonywany poprzez zwiększenie fundamentalnego zrozumienia, w jaki sposób składniki odżywcze wpływają na procesy sygnalizacyjne ważne dla funkcjonowania mózgu, takie jak procesy metaboliczne, hormonalne, odpornościowe i inne procesy sygnalizacyjne, włączając te, które działają poprzez mikrobiotę jelitową.

Ludzki mózg noworodków stanowi około 13% masy ciała i jego dalszy wzrost i rozwój podlegają zarówno energetycznym, jak i żywieniowym ograniczeniom. Dostęp do odpowiedniego zaopatrzenia dietetycznego w tym okresie szybkiego wzrostu jest niezbędny. Do tej pory główny nacisk w obszarze psychiatrii żywieniowej kładziono na upośledzenia poznawcze wywołane niedożywieniem we wczesnym okresie życia. Wpływ żywienia na funkcję poznawczą w późniejszym życiu został wykazany zarówno u szczurów, jak i ludzi. Ponadto, grupy podatne na zwiększone ryzyko upośledzeń neurologicznych, takie jak wcześniaki, wspierają bezpośredni związek między stanem odżywienia a ryzykiem wystąpienia upośledzeń neurologicznych. Choć wszystkie składniki odżywcze są niezbędne dla wzrostu mózgu, kluczowe składniki odżywcze wspierające neurorozwój obejmują białko, żelazo, cholinę, kwas foliowy, jod, witaminy A, D, B6 i B12 oraz niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe.

Doświadczenia pokazują, że cytoarchitektura kory mózgowej może być nieodwracalnie zaburzona w przypadku niedoboru jodu w okresie rozwoju płodowego, co powoduje nieprawidłowe wzorce migracji neuronów związane z upośledzeniem poznawczym u dzieci. Niedobór żelaza w okresie niemowlęcym został powiązany z zaburzeniami łączności mózgowej, chociaż zaobserwowano również odwrotne zjawisko. Ponadto, subtelne zmiany w diecie mogą wpływać na wczesny rozwój mózgu. Lipidy, a konkretnie wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6, są dostarczane przez mleko matki, ale ich poziomy w mleku są warunkowane przez spożycie pokarmu przez matkę.

Badania na myszach wykazały, że dieta bogata w kwasy tłuszczowe omega-3 lub dieta z obniżoną zawartością kwasów tłuszczowych omega-6 pozytywnie wpłynęła na inkorporację kwasów tłuszczowych omega-3 w błony neuronów. Ostatnie badanie wykazało poprawę sprawności poznawczej i wskaźników plastyczności mózgu u młodych szczurów po wystawieniu na stres psychiczny, gdy byli karmieni dietą wzbogaconą kwasami tłuszczowymi omega-3 i witaminą A. Te wyniki podkreślają ważną rolę zrównoważonej diety w zapewnieniu odpowiedniego dostarczenia składników odżywczych w celu wsparcia rozwoju mózgu dla późniejszej funkcji poznawczej oraz znaczenie wczesnego rozwoju życia w podatności na (późniejszą) chorobę psychiczną, co może wyjaśniać, przynajmniej częściowo, obserwowaną heterogeniczność efektów leczenia.

 

Żywienie w późniejszym życiu a zdrowie psychiczne

Wyższa jakość diety w dorosłym życiu została powiązana ze zmniejszonym ryzykiem spadku funkcji poznawczych. Ponadto spożycie przeciwutleniaczy, takich jak polifenole, u osób starszych zostało skorelowane z poprawą zdolności poznawczych. Inne badanie wykazało, że dieta śródziemnomorska uzupełniona o oliwę z oliwek i orzechy była związana z poprawą funkcji poznawczych u osób w podeszłym wieku. Obiecująca rola zaczyna się teraz pojawiać dla interwencji żywieniowych w zwalczaniu spadku funkcji poznawczych, szczególnie w starzeniu się oraz w warunkach zwiększonego stresu i lęku, ponieważ zarówno wzrost odczuwanego poziomu stresu w dzisiejszym życiu, jak i starzejąca się populacja stanowią główne powszechne wyzwania społeczne.

W przeciwieństwie do tego, diety mało zróżnicowane zwiększają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i spadku funkcji poznawczych. Staje się więc jasne, że negatywne konsekwencje złej jakości diety mogą pogorszyć zdrowie psychiczne i funkcje poznawcze, co jest prawdopodobnie nasilane wraz z wiekiem. Co ciekawe, odżywianie się, a zwłaszcza niedożywienie i otyłość, są ściśle powiązane z regulacją nastroju i wrażliwością na stres, co sugeruje silny związek między dietą, metabolizmem a dobrym samopoczuciem psychicznym.

Dodatkowo, niedawna analiza wykazała, że związek między objawami depresji a zespołem metabolicznym może być częściowo przypisany do aktywności fizycznej. Ponadto dowody z modeli gryzoni sugerują, że spożywanie diety wysokotłuszczowej może mieć działanie przeciwdziałające depresji i lękowi. Jednakże istnieją także dowody zarówno z badań na ludziach, jak i z modeli zwierzęcych, że zachodnia dieta wysokotłuszczowa i wysoko cukrowa jest związana z pogorszeniem funkcji poznawczych, w szczególności z upośledzeniem pamięci oraz zwiększonym zachowaniem lękowym.

Ponadto otyłość jest związana z dysfunkcją hipokampa i deficytami w pamięci epizodycznej u ludzi, a badania na gryzoniach również skorelowały otyłość z upośledzeniem funkcji poznawczych zależnych od hipokampa. Wyraźne związki między dietą a zdrowiem psychicznym i poznawczym u dorosłych zostały dobrze ustalone, ale obecnie brakuje nam szczegółowego zrozumienia mechanizmów metabolicznych i komórkowych, które leżą u podstaw tych związków. Interwencje żywieniowe mogą być pomocne w zmniejszeniu wpływu starzenia się i stresu na zdrowie psychiczne i poznawcze, ale do tej pory przeprowadzono niewiele randomizowanych badań kontrolowanych, zwłaszcza w grupach klinicznych.

 

L-Teanina od Apollos Hegemony – związek zwiększający odczucie relaksacji i skupienia – KUP TUTAJ

 

Rola mikrobioty jelitowej

Nowe dowody podkreślają rolę mikrobiomu jelitowego jako kluczowego ogniwa łączącego jelito z rozwojem i funkcjonowaniem mózgu. W szczególności, coraz więcej danych wskazuje na krytyczne oddziaływanie między mikrobiotą w środowisku prenatalnym i postnatalnym a ryzykiem zaburzeń psychiatrycznych w późniejszym życiu. Dodatkowo, gromadzące się dane identyfikują mikrobiotę jelitową jako kluczowego gracza w reakcjach na stres i zaburzenia afektywne, w tym lęk, depresję i funkcje poznawcze.

Istotność zdrowej mikrobioty jelitowej w regulacji metabolizmu serotoniny również jest sugerowana jako element utrzymania zdrowia psychicznego. Udział mikrobiomu jelitowego w innych zaburzeniach, takich jak ADHD, zaburzenia ze spektrum autyzmu i anoreksja psychiczna, również wydaje się możliwy. Ponadto stres może wpływać na mikrobiotę jelitową i negatywnie wpływać na zdrowie trawiennie. Wysokiej jakości dieta może więc pomóc w regulacji mikrobioty jelitowej, zmniejszyć stres i zapalenie w mózgu, a następnie utrzymać właściwe funkcje poznawcze przez całe życie. Ostatnie dane wzmocniły potencjał poprawy stanu zapalnego w układzie nerowym związanego z wiekiem i spadku funkcji poznawczych za pośrednictwem mikrobioty, oraz wykazały, że suplementacja prebiotyków zmniejsza aktywację mikrogleju związaną z wiekiem.

Podobnie, szkodliwe efekty behawioralne, poznawcze i neurochemiczne stresu u młodych szczurów zostały znormalizowane przez diety wzbogacone w kwasy tłuszczowe omega-3, kwas eikozapentaenowy, kwas dokozaheksaenowy i kwas dokozapentaenowy oraz witaminę A, co również prowadziło do zmian w składzie mikrobioty. Choć skład mikrobioty jelitowej jest determinowany przez genetykę gospodarza i czynniki zewnętrzne, takie jak styl życia, kluczowymi determinantami składu i funkcji mikrobioty jelitowej pozostają dieta i żywienie.

Faktycznie, wykazano, że czynniki dietetyczne bezpośrednio kształtują mikrobiotę zarówno u gryzoni, jak i u ludzi, co czyni dietę modyfikowalnym determinantem składu mikrobioty jelitowej. Na przykład badania już wykazały, że diety bogate w błonnik i diety śródziemnomorskie promują różnorodność mikrobioty jelitowej i są związane z mniejszym ryzykiem depresji. Ponadto, fermentowane produkty spożywcze mogą również mieć potencjał modyfikowania mikrobioty jelitowej, zmiany fizjologii jelitowej i zdrowia psychicznego. Jasne jest więc, że mikrobiota jelitowa ma potencjał wpływu na zdrowie psychiczne, ale mechanizmy, za pomocą których to następuje, wymagają jeszcze wyjaśnienia. Badania mechanistyczne mające na celu zidentyfikowanie molekularnych mechanizmów leżących u podstaw efektów mikrobioty jelitowej na procesy centralnie regulowane są potrzebne. Przyszłe badania powinny identyfikować diety, które mogą modyfikować funkcjonowanie mózgu poprzez specyficzne szczepy bakterii produkujące aktywne metabolity centralne.

 

ADHD i autyzm – czy żywienie ma znaczenie?

Przeprowadzono wiele interwencji dietetycznych w przypadku ADHD. Metaanaliza obejmująca 20 badań z udziałem 794 uczestników wykazała niewielki efekt eliminacji różnych dodatków do żywności. Ponadto, bardziej rygorystyczne diety eliminacyjne okazały się skuteczne w kilku randomizowanych badaniach klinicznych. Dwie niezależne metaanalizy raportowały wielkości efektu od 0,29 do 0,51 w 6 kontrolowanych badaniach i doszły do wniosku, że około jedna trzecia dzieci z ADHD reagowała poprawą (z redukcją objawów o ponad 40%).

Suplementacja kwasami tłuszczowymi była również związana z niewielkim zmniejszeniem objawów ADHD, z wielkościami efektu wahającymi się od 0,18 do 0,31, zgodnie z metaanalizami. Suplementacja mikroelementami (tj. witaminami i minerałami) była związana z mniejszą agresją i lepszą regulacją emocji u dzieci z ADHD. Ponadto, niedawna metaanaliza sugeruje, że dieta wysoka w cukry rafinowane i nasycone tłuszcze może zwiększać ryzyko ADHD lub nadpobudliwości, w przeciwieństwie do potencjalnego pozytywnego efektu diety bogatej w owoce i warzywa. Niemniej jednak zwrócono uwagę, że niski poziom dostępnych badań w literaturze wraz z ograniczeniami projektowymi osłabiają aktualne dowody, a potrzebne są badania podłużne. Wyniki interwencji żywieniowych (od suplementacji witaminą D i mikroelementami do diety bezglutenowej i bezkazeinowej) w autyzmie są również bardzo zróżnicowane i nie były poddane rygorystycznym metaanalizom. Dlatego szczególnie w przypadku autyzmu wymagane są lepiej kontrolowane badania.

 

Kreatyna od Testosterone.pl – mniej znane wsparcie mózgu (pamięć, neuroplastyczność, przeciwdziałanie demencji) – KUP TUTAJ

 

Problematyka żywienia w psychiatrii

Badania epidemiologiczne wykazały, że dieta ma wpływ na zdrowie psychiczne, a badania interwencyjne potwierdzają tę zależność. Dodatkowo, osoby z określonymi zaburzeniami genetycznymi i takimi jak nietolerancja laktozy, fenyloketonuria i nadwrażliwość na gluten, korzystają z określonych diet. Niemniej jednak wiele związków jest kwestionowanych a uzyskanie silnych dowodów na mechanizm przyczynowy jest niezwykle trudne. Wiemy niewiele o konkretnych składnikach diety, które przynoszą korzyść dla zdrowia psychicznego dla jednostki. Ta luka w badaniach musi zostać zlikwidowana, jeśli ma zostać opracowana solidna baza dowodów dla porad dietetycznych w odniesieniu do zdrowia psychicznego. Aby móc wykorzystać pełny potencjał diety dla zdrowia psychicznego, konieczne jest zrozumienie mechanizmów dotyczących wpływu diety na procesy metaboliczne w jelitach (w tym mikrobiotę), wpływu tego na sygnały z jelita do mózgu (w tym za pośrednictwem hormonów jelitowych), jak dieta wpływa na poziomy metabolitów we krwi i narządach docelowych, jak komórki i sieci komórkowe (sieci neuronalne) reagują, jak tło genetyczne wpływa na efekty diety na zdrowie psychiczne oraz jak dieta wpływa na ekspresję genów i skutki wtórne.

Wyjaśnienie mechanizmów metabolicznych i komórkowych oraz ścieżek, za pomocą których odżywianie może zwiększać odporność neuronów na uszkodzenia i poprawiać sprawność psychiczną, pomoże nam określić, jak najlepiej modyfikować skład diety, aby promować zdrowie psychiczne przez całe życie. Wyzwaniem dla „Psychiatrii żywieniowej” jest opracowanie kompleksowych, spójnych i naukowo rygorystycznych badań opartych na dowodach, które określą rolę diety i składników odżywczych w różnych aspektach zdrowia psychicznego. Konieczne jest lepsze zdefiniowanie związku między ekspozycją organizmu na określone mikro- i makroskładniki (które zależą od spożycia, biodostępności i funkcji metabolicznej oraz zaangażowanych układów narządowych) a szerokim spektrum problemów zdrowia psychicznego (obejmujących na przykład nastrój, procesy poznawcze i odporność na stres) oraz mechanizmów bezpośrednich i pośrednich, które modulują funkcjonowanie neuronalne i plastyczność synaptyczną.

Nadszedł czas na wykorzystanie informacji zebranych z takich kohort do zdefiniowania nowych hipotez mechanistycznych, które mogą być testowane za pomocą podejść medycyny eksperymentalnej. Badania medycyny eksperymentalnej stanowią most między badaniami wstępnymi mechanizmów a badaniami klinicznymi. Co ważne, wykorzystują one projekt eksperymentalny w warunkach laboratoryjnych, aby zapewnić rygor i klarowne punkty końcowe. Indywidualne style jedzenia i nawyki żywieniowe powinny również być uwzględnione, ponieważ wpływają one na ogólny spożycie dietetyczne i jakość diety niezależnie od depresji. Dlatego wykorzystanie badań populacyjnych eksperymentalnych wysokiej jakości i odpowiednio zasilonych dostarczy nowych wglądów mechanistycznych w związek między żywieniem a zdrowiem psychicznym.

 

Podsumowanie

Podsumowując, badania naukowe coraz wyraźniej wskazują na istotny wpływ diety na zdrowie psychiczne. Zarówno badania epidemiologiczne, jak i badania interwencyjne potwierdzają związek między odpowiednim odżywianiem a lepszym zdrowiem psychicznym. Wczesny rozwój życia, szczególnie pierwsze 1000 dni, jest kluczowy dla późniejszego rozwoju mózgu i zdrowia psychicznego. Istnieją również silne dowody na rolę mikrobioty jelitowej w regulacji zdrowia psychicznego, co otwiera nowe perspektywy interwencji dietetycznych. W przypadku ADHD i autyzmu, pewne diety i suplementy wykazały pewne korzyści, ale potrzebne są dalsze badania. W psychiatrii żywieniowej istnieje wiele wyzwań, ale rozwój badań eksperymentalnych i kohortowych może przynieść nowe spojrzenie na mechanizmy działania diety na zdrowie psychiczne. Zrozumienie tych mechanizmów pozwoli na opracowanie skuteczniejszych strategii interwencji dietetycznych, zarówno w profilaktyce, jak i leczeniu zaburzeń psychicznych.

 

Bibliografia:

Olfson M, Druss BG & Marcus SC (2015) Trends in mental health care among children and adolescents. N Engl J Med 372, 2029–2038

Lai JS, Hiles S, Bisquera A et al. (2014) A systematic review and meta-analysis of dietary patterns and depression in community-dwelling adults. Am JClinNutr 99,181–197.

Psaltopoulou T, Sergentanis TN, Panagiotakos DB et al. (2013) Mediterranean diet, stroke, cognitive impairment, and depression: a meta-analysis. Ann Neurol 74, 580–591.

Opie RS, O’Neil A, Itsiopoulos C et al. (2015) The impact of whole-of-diet interventions on depression and anxiety: a systematic review of randomised controlled trials. Public Health Nutr 18, 2047–2093.

O’Neil A, Quirk SE, Housden S et al. (2014) Relationship between diet and mental health in children and adolescents: a systematic review. Am J Public Health 104, e31–e42.

Moylan S, Berk M, Dean OM et al. (2014) Oxidative & nitrosative stress in depression: why so much stress? Neurosci Biobehav Rev 45,46–62.

Jacka FN, Cherbuin N, Anstey KJ et al. (2015) Western diet is associated with a smaller hippocampus: a longitu- dinal investigation. BMC Med 13, 215.

Slyepchenko A, Maes M, Jacka FN et al. (2017) Gut microbiota, bacterial translocation, and interactions with diet: pathophysiological links between major depressive disorder and non-communicable medical comorbidities. Psychother Psychosom 86,31–46

Akbaraly, T.N., Brunner, E.J., Ferrie, J.E., Marmot, M.G., Kivimaki, M., Singh-Manoux, A., 2009. Dietary pattern and depressive symptoms in middle age. Br. J. Psychiatry 195 (5), 408–413.

Akkasheh, G., Kashani-Poor, Z., Tajabadi-Ebrahimi, M., Jafari, P., Akbari, H., Taghizadeh, M., et al., 2016. Clinical and metabolic response to probiotic administration in patients with major depressive disorder: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Nutrition 32 (3), 315–320.

Albenberg, L.G., Wu, G.D., 2014. Diet and the intestinal microbiome: associations, func- tions, and implications for health and disease. Gastroenterology 146 (6), 1564–1572.

Allen, A.P., Hutch, W., Borre, Y.E., Kennedy, P.J., Temko, A., Boylan, G., et al., 2016. Bifidobacterium longum 1714 as a translational psychobiotic: modulation of stress, electrophysiology and neurocognition in healthy volunteers. Transl. Psychiatry 6 (11), e939.

Almeida, O.P., Ford, A.H., Flicker, L., 2015. Systematic review and meta-analysis of ran- domized placebo-controlled trials of folate and vitamin B12 for depression. Int. Psychogeriatr. 27 (5), 727–737.

Amminger, G.P., Schafer, M.R., Papageorgiou, K., Klier, C.M., Cotton, S.M., Harrigan, S.M., et al., 2010. Long-chain omega-3 fatty acids for indicated prevention ofpsychotic disor- ders: a randomized, placebo-controlled trial. Arch. Gen. Psychiatry 67 (2), 146–154.

Freedman, L.S., Commins, J.M., Moler, J.E., Arab, L., Baer, D.J., Kipnis, V., et al., 2014. Pooled results from 5 validation studies of dietary self-report instruments using recovery biomarkers for energy and protein intake. Am. J. Epidemiol. 180 (2), 172–188.

  1. B. D. Risk Factors CollaboratorsForouzanfar, M.H., Alexander, L., Anderson, H.R., Bachman, V.F., Biryukov, S., et al., 2015. Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks in 188 countries, 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet.

Gesch, C.B., Hammond, S.M., Hampson, S.E., Eves, A., Crowder, M.J., 2002. Influence of sup- plementary vitamins, minerals and essential fatty acids on the antisocial behaviour of young adult prisoners. Randomised, placebo-controlled trial. Br. J. Psychiatry 181, 22–

https://www.instagram.com/karol.skotniczny/
Nazywam się Karol i jestem związany z treningiem siłowym od 2012 roku. Nie twierdzę bynajmniej, że jest to moje jedyne zainteresowanie. Choć grunt pod mój ogólny rozwój budował się w oparciu o podnoszenie ciężarów i kształtowanie sylwetki to był to jedynie zalążek. Obecnie to wszelaki przejaw asymilacji literatury naukowej idealnie odzwierciedla moje podejście do sportu i zachowania zdrowia. Zgłębianie teorii by móc użyć ją w praktyce, jest dla mnie kluczowe w kontekście moich zainteresowań takich jak żywienie, trening siłowy, przygotowanie motoryczne i szeroko rozumiane wsparcie zdolności wysiłkowych.

    Dodaj swój komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.*